1943 – Grænseløs letsindighed med ilanddrevne sprængstoffer

Politiet har i går været udsat for to alvorlige tilfælde

Fra vestkystegnene har man meget ofte hørt om den danske befolknings letsindige omgang med ilanddrevne sprængstoffer, som finderne ikke har været i stand til at identificere, og hvis farlighed de navnlig ikke har været i stand til at bedømme. Men også på Koldingegnen har man i går fået eksempler på en grænseløs letsindighed hos befolkningen – eller en uforfærdet uvidenhed, må man måske hellere sige.

Til politiet i Kolding indgik der meddelelse om, at der på stranden ved Statsskoven i Sdr. Stenderup var fundet en mystisk genstand, som man mente hidrørte fra et marinefartøj. Det var drevet i land og fundet af en fornuftig mand, der straks gjorde anmeldelse til politiet. Men da politiet kom for at besigtige vraggodset og afgøre, om det var så farligt, af Sprængningskommandoen skulle tilkaldes, var det forsvundet. Man kunne se, at det var blevet fjernet på en slæde. Det var en ret stor genstand, af form som en torpedo, med forskellige anordninger på, der kunne tyde på, at det var en paravane (en minestrygnings-“drage”).

Politiet fik nu travlt med at få undersøgt, hvem der havde fjernet det farlig vraggods. Det viste sig, at det blev den stedlige sognefoged, der fik vraggodset opsporet; det lå i gården hos en husmand, der dog vist havde haft til hensigt at anmelde sit fund til politiet. Nu kommer vraggodset i sagkyndige hænder. Husmandens fremgangsmåde var ganske forkastelig, fremhæver politiet. Han kunne lige så nemt have risikeret, at han selv og hans slæde og hans hest var sprængt i luften på vejen – eller at hans gård var blevet udslettet fra jordens overflade. Han burde have ladet sit fund ligge og i stedet omgående anmeldt det til politiet

20 sprængkapsler på kakkelovnen!

Men under eftersøgningen efter det forsvundne sprænggods kom politibetjentene ud for en situation, der fik håret til at rejse sig på deres hoveder. Man fik at vide, at der hos en anden mand, en fisker, skulle findes nogen mystisk vraggods, som fiskeren havde bjærget på stranden. Det viste sig, at det havde været en større trækasse, som bl.a. indeholdt forskellige signalflag, tegninger af flyvemaskinemodeller og desuden to mindre trææsker, hver især indeholdende en halv snes sprængskapsler, anbragte i udboringen i kassen, så de ikke kunne rasle rundt mellem hinanden. Disse trææsker med indhold havde fiskeren anbragt på sin kakkelovn for at tørre dem! Politiet fandt dem endnu på kakkelovnen. Det tilføjes for en fuldstændigheds skyld, at fiskeren havde en stor børneflok – så det er ret uoverskueligt, hvad der kunne være sket, hvis kakkelovnen var blevet lidt overophedet! […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. januar 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar