1943 – Hvorfor Royal Air Force bomber Danmark

Størsteparten af dansk industri omstillet til tysk krigsproduktion.

Dagen efter det første luftangreb på København, den 27. januar, kunne Ritzaus Bureau meddele “fra tysk side”, at angrebet udelukkende “var rettet mod den danske befolkning”, og bæstet bevidnede telegrafisk over for statsministeren sin deltagelse i anledning af “det meningsløse luftangreb” på den åbne by, København. Meningsløsheden er helt og holdent på hr. Best’s side og består i, at nazisterne holder vort land besat og udnytter det til deres menneskefjendske krigs formål. Såfremt hr. Best og konsorter indså dette og drog konsekvensen deraf, ville der ikke falde flere engelske bomber over vort land. Men så længe den nazistiske gangsterbande udsuger og udplyndrer vort land, så længe vil dansk industri for fuldt drøn arbejder for den tyske krigsmaskine, så længe er Danmark aktiv deltager i krigen på tysk side og medvirker direkte til at forlænge krigen, og så længe må vi derfor dele krigens kår med Europas øvrige undertrykte nationer.

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Frit Danmark, 5. februar 1943, nr. 10, 1. årgang.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar