1943 – Koldingenserne får nye forbrugerkort til kød for juli kvartal

I modsætning til andre steder, skal det gamle forbrugerkort afleveres ved uddelingen af rationeringskort, hvorefter et nyt udleveres.

På fredag begynder uddelingen af rationeringskort og rabatkort for juli kvartal til beboerne i Kolding Kommune. Uddelingen til folk, der bor syd for åen foregår fredag og lørdag i Riis Toft Skoles gymnastiksal og til folk, der bor nord for åen, mandag og tirsdag i Industriforeningen.

Borgmesterkontoret gør opmærksom på, at der for Kolding gælder en særlig ordning med hensyn til forbrugerkort til kød. Alle andre steder skal det forbrugerkort, der i sin tid blev udleveret, medbringes ved afhentning af rationeringskortene og blot forevises, men i Kolding gælder det, at forbrugerkoret skal afleveres sammen med alle taloner og rationeringskuverten for april kvartal. De personer, som i forvejen har forbrugerkort til kød, vil derefter få et nyt udleveret, og dette gælder straks fra samme dato. Fuldmægtig Wergeltoft oplyser, at man har truffet denne ordning af praktiske grunde og efter aftale med Slagtermesterforeningen i Kolding, hvis medlemmer tager forbrugerkortet for juli kvartal gyldigt fra udleveringsdatoen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 23. juni 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar