1943 – Kun kommunetørv på tro og love

Og kun, hvis man ikke har brændsel til 14 dage.

På Kolding Kommunes Brændselskontor oplyser man, at der fra i morgen, da salget atter begynder, kræves underskrevet erklæringer på tro og love om, at man ikke har brændsel i sin kælder til mere end 14 dages forbrug, når man fremtidigt ønsker levering af tørv.

Dette vil altså sige, at tørvebestillingerne ikke længere kan fremkomme telefonisk eller pr. bud gennem børn, men familiens overhoved må selv indfinde sig for med sin underskrift at bekræfte, at han kun har to ugers brændsel i sin kælder, når vognmanden kommer med den nye forsyning. Skulle han mod forventning ikke have afgivet sin underskrift med tilstrækkelig velunderbygget sandhed, og det viser sig, at hans brændselbeholdning er større, end den må være, da er det vognmanden, der skal fungere som kontrol og afgøre, om der er mere end to ugers brændsel i kælderen. Og hvis det er tilfældet, er det vognmandens pligt at køre tilbage med tørvene igen og at sørge for, at den næste trængende får dem. Men den, der uretmæssigt har villet skaffe sig brændsel slipper ikke hel billigt for sit forsørg, for under alle omstændigheder kommer han til at betale for kørslen ud og hjem af de tørv, han ikke fik.

Kilde: Kolding Folkeblad, 14. januar 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar