1943 – Lempelser i elektricitetsrationeringen

Der må atter bruges industristrøm mellem kl. 16 og 18. Ingen ændring for landbruget.

I lørdags averterede Kolding Elektricitetsværk, at forbuddet mod at bruge industristrøm mellem kl. 16 og 18 ophævedes fra og med i dag. Denne lempelse i elektricitetsbestemmelserne må ses på baggrund af den fremrykkende årstid, der nedsætter lysforbruget i de sene eftermiddagstimer. Elektricitetsværket opfordrer dog stadig til at udnytte middagsstunden mest mulig med hensyn til strømforbrug, da man opnår den mest økonomiske fyring ved at have belastningen så jævn som mulig.

Ophævelsen af forbuddet vil bevirke, at en række af byens virksomheder, der havde omlagt arbejdstiden, så man sluttede kl. 4, nu atter kan arbejde til de normale tider. I oplandet indføres samme lempelse som i byen, men kun for håndværk og industrimotorer. For landbruget gælder uforandret de tidligere trufne bestemmelser […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. februar 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar