1943 – Mere øl og sodavand i oktober kvartal

Produktionen kommer op på 60-65 pct. af det normale, men flaskemanglen er stor

Oktober kvartal giver ikke blot bedre brød, men også mere øl og sodavand. Bryggerierne har fået tildelt 5.000 tons byg ekstra, så ølproduktionen kan forøges lidt, og der er i disse dage givet meddelelse om, at bryggerierne også får en ekstra sukkertildeling, så produktionen af sødvande også kan forhøjes noget.

På vor forespørgsel oplyser direktør Færch, Slotsmøllens Fabrikker, at de nye tildelinger betyder en forøgelse af produktionen på en halv snes procent for både øl og sodavands vedkommende, således at produktionen kommer op på 60-65 pct. af det normale. Det har knebet stærkt med at tilfredsstille efterspørgslen, så bryggerierne er selvsagt glade for de yderligere tildelinger. Direktør Færch udtaler imidlertid, at der er bevilliget ekstra byg til hvidtøl, men ikke sukker, så man må nøjes med at udvide produktionen af lyst hvidtøl, der ikke kræver så meget sukker. Man håber dog på, at der vil blive givet en ekstra sukkertildeling, når man ser, hvad årets sukkerhøst giver.

Der er ingen produkter udgået på grund af de hidtidige nedskæringer.- Der fremstilles stadig de samme sorter som tidligere. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 3. oktober 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar