1943 – Motorskib frygtes forlist ud for Grenå

6-7- mand savnes

I farvandet uden for Grenå er der antagelig i julen sket et forlis, der har kostet 6 eller 7 mand livet. Det drejer sig om motorskibet AJAX, Hammershavn, ført af kaptajn N. S. Christiansen, København. For nogle dage siden opdagede man fra en fiskerbåd fra Grenå en tømmerflåde, en redningsbåd og et redningsbælte drivende på vandet ca. 10 sømil øst for Grenå. Mens der ikke var navn på båden, fremgik det af redningsbæltet, at det stammede fra AJAX. Dette skib forlod Nakskov den 27. december og var ventet til København to dage senere. Man antager derfor, at forliste er sket mandag nat. Oprindelig håbede man, at en eller flere af besætningen var blevet opdaget af et forbisejlende skib, men AJAX’s reder, Th. Lindholmer, København, har nu meddelt kaptajn Christiansens hustru, at man har opgivet alt håb, og at de 6-7 ombordværende må betragtes som omkomne.

Kaptajn Christiansen blev kun 33 år gammel. Han stammede fra Malling ved Aarhus. Han var i 1934 med på Knud Rasmussenes sidste Grønlandsekspedition som fører af “Kiviuk”. Den øvrige besætning var: styrmand M. P. Hansen, Reberbanevej 2, København (gift, efterlader 1 barn), maskinmester Svend Aage Sørensen, Vejle (ugift), hovmester N. Knudsen, København (ugift), matros Axel Hansen, Nykøbing S., og jungmand Richard Wilder, Nordby på Fanø. […]

(Redaktionen: Ministeriet for Handel, Industri og Søfart kunne ikke udelukke, at forliset skyldtes krigsbegivenheder.)

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. januar 1943 og Dansk Sø-ulykke-statistik 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar