1943 – Muslingekogeriet foran udvidelse – spildvandet skan udnyttes

Virksomheden ligger stille, da aftagerne midlertidig har meldt pas

Muslingekogerierne landet over har i den sidste uges tid måttet standse virksomheden som følge af, at aftagerne på grund af indtrufne omstændigheder ikke har været i stand til at modtage produkterne. Også muslingekogeriet i Kolding har måttet indstille driften, men man venter dog ikke, at det vil vare alt for længe, inden man igen kan komme i gang, og i øvrigt arbejder man med planer om en udvidelse af virksomheden, idet det har vist sig, at forskellige affaldsstoffer, som hidtil er gået direkte i kloakken, kan finde anvendelse, god anvendelse endda.

“Vi skulle have haft begyndt efter ferien i denne uge, men vi har desværre måttet udvide de 14 dages ferie”, siger prokurist Knud Petersen hos firmaet Th. Petersen & Co. A/S, Kolding, “og endnu har vi ikke fået nogen meddelelse om, hvornår vi igen kan afsætte muslingerne”.

Hvor mange mennesker er berørt af den ufrivillige standsning?

“For vort vedkommende er det 250 menneske, og fiskerne er også ivrige efter at komme i gang. Det er jo et ret lønnende fiskeri. Vi holder os naturligvis klar, således at vi kan tage fat med korts muligst varsel.” […]

Der er tale om nye produktioner i forbindelse med muslingekogerierne?

“Det er affaldsvandet, der viser sig at være anvendeligt. Det viser sig, at det kan anvendes til suppeekstrakt, men det skal vi dog ikke fremstille. Vor opgave bliver at opsamle “suppen”. Det er sådan set det bedste af muslingerne, det der indeholder mest kraft. “Suppen” er tidligeret gået i kloakken, men nu skal den opsamles og uddampes. Det bliver altså et halvprodukt, vi skal fremstille, og som vi skal sende til videre fabrikation andet sted.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. august 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar