1943 – Østfronten: Vinterkrigen færdig i løbet af to uger?

Russerne udnytter vinterens sidste muligheder på det nordlige frontafsnit

Berlin, STB, lørdag formiddag

Frostvejret på Østfronten har skabt gunstigere betingelser for det tyske fremstød over Donez, og de brohovedstillinger, man har erobret, er udvidet med nye, stærke positioner. Russerne har ved modangreb forsøgt at gribe forstyrrende ind i den tyske fremrykning, men de angribende afdelinger er blevet splittet og drevet tilbage. På enkelte afsnit af Miusfronten har russerne ligeledes foretaget lokale fremstød, men uden resultater. I Kuban-området har tyskerne iagttaget, hvorledes russerne forstærker deres positioner ved Krasnodar. Et fremstød mod den tyske venstre fløj i Laguneområdet her af afvist. Under de voldsomme kampe, der har fundet sted her, er det lykkedes tyskerne at trænge russerne sammen på en smal landtange. Opmærksomheden samler sig i øjeblikket om den nye russiske offensiv syd for Ilmensøen. Den er, udtaler man i indviede kredse, muligvis indledningen til en større aktivitet i det nordlige frontafsnit, hvor russerne uden tvivl vil udnytte de sidste chancer, vinteren giver dem.

De fra russisk side udspredte rygter om, at tyskerne vil forlade Estland, er, udtaler man, i denne henseende karakteristiske for de russiske ønskedrømme. Den nye frostperiode, der pludselig er indtrådt, frembyder nye muligheder for større operationer, forudsat at russerne kan fremskaffe de nødvendige reserver, hvilket ingenlunde betegnes som usandsynligt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. marts 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar