1943 – Offervilje i stedet for krævesind

Minister N. Elgaard: Helhedens interesse må i fremtidens Danmark hæves højt over alle klasse- og særinteresser

Trafikminister N. Elgaard er et af Venstres regeringsmedlemmer. Han er ikke bare trafikminister, men en af folkestyrets og erhvervenes bedste talsmænd i regeringen. […] Minister Elgaard udtaler:

Vi er villige til også efter valget at fortsætte samarbejdet på lige vilkår med de andre partier, således at det nationale sammenhold, der er lige så nødvendigt i dag som tidligere, kan give den fornødne styrke til at stå den sidste svære krigstid igennem. Jeg håber endvidere, at værneviljen i vort folk og forståelsen af det nordiske samarbejde må vinde megen styrke i denne tid, så en række af de sværeste opgaver for de nordiske folk i en tid, der ligger foran os, kan løses i fællesskab. Det er også givet, at det ligesom situationen, krigen skabte for vort land, gjorde en mængde indgreb nødvendige, således krigens ophør skabte problemer af anden art. Ikke alene i overgangstiden, men også med fremtiden for øje.

Det vil være meget formålstjenligt og nødvendigt, at Venstres røst til den tid kan lyde med endnu større styrke end i dag. Der vil nemlig ikke være nogen tvivl om, at der også inden for de politiske partier vil være adskillige, der finder behag i statsindgrebene og derfor gerne vil beholde dem – også efter krigen. Dette vil Venstre ikke. Men at der vil blive en hård kamp på mange områder for at føre erhvervslivet ud i friere forhold igen, kan ingen nære tvivl om. Vi må erkende, at indgrebene som et midlertidigt middel i unormale tider er nødvendige, men når de indre og ydre forhold gør det muligt, må der tilstræbes en afvikling af hele det system, der hører krigen og besættelsen til. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. marts 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar