1943 – Politiet fik kun otte telefondamer

Politikommissær Kleberg efterlyste for nogle dage siden i dagbladene endnu et hold unge damer til at varetage telefonpasningen under Luftværnets Meldetjeneste til aflastning af CB’ere. Der har indtil nu kun meldt sig 8, skønt det er en relativ beskeden indsat, der fordres af damerne, idet det kun forlanges af dem, at de skal møde under luftalarm – og så i øvrigt forinden gennemgå en kortere instruktion om deres opgaver og funktioner i Meldetjenesten.

Det er mærkeligt, at det kniber i så høj grad for Kolding at få stablet det tilstrækkelige antal telefonlotter på benene – i de andre byer – navnlig i Grindsted – er damerne stormet til, da der blev kaldt. Forhåbentlig vil det lykkes at få endnu en halv snes unge damer til at melde sig til denne frivillige samfundstjeneste. Man kan anmelde sig på Luftværnskontoret, der nu er flyttet ned på Axeltorvet og har til huse over for Crome & Goldschmidts forretning […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. januar 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar