1943 – Radioen nedskæres ca. 4 timer daglig

Udsendelserne afkortes med en times tid om morgenen, om formiddagen, om eftermiddagen og om aftenen.

I går eftermiddags forelå de nærmere enkeltheder om, i hvilken udstrækning Statsradiofoniens udsendelser vil blive nedskåret, og ordningen træder i kraft fra og med førstkommende mandag.

Statsradiofoniens pressechef, redaktør Harald Rud, oplyser overfor os, at udsendelserne vil blive afkortet såvel søn- og helligdage som hverdage med op imod 4 timer pr. dag, og afkortningen sker således, at udsendelserne gennemgående afkortes en times tid om morgenen, en times tid om formiddagen og endelig skæres den sidste time fra kl. godt 22 til 23 bort om aftenen.

I store træk vil afkortningen finde sted på følgende punkter: Grammofonudsendelsen om morgenen fra kl. 7.35 til 8.25 forsvinder, men morgenandagten derefter bibeholdes, og heller ikke gudstjenesterne om søndagen røres der ved. De tidligere formiddags-skoleudsendelser falder ligeledes bort, og først kl. 11.15 udsender der på ny. I tidsrummet mellem dette klokkeslæt og middag vil så følge skoleudsendelser og evt. andre ting. Der bliver som sædvanlig koncert fra kl. 12, somme tider helt til kl. 14, men ofte vil denne middagskoncert blive afbrudt kl. 13.40 for at give plads for oplæsning eller andre ting, der plejer at ligge noget senere på eftermiddagen. Udsendelserne vil derefter være afbrudt mellem kl. 14 og 15.

Fra kl. 15 og til radioen slutter af sker der ikke væsentlige ændringer, dog må det på ny nævnes, at radioen vil slutte en times tid tidligere end nu. Udsendelserne vil være tilendebragt kl. 22, og derefter bliver der en meget kort udsendelse af radioavisen; det bliver kun en kort oversigt, der skal være 5 minutter. Fra kl. 22.04 vil alle udsendelserne være standset. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. januar 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar