1943 – Så er det slut med de amerikanske film

Fra 1. januar er det tyske forbud mod forevisning af amerikanske film trådt i kraft, eller som det så smukt hedder: licenserne er udløbet! Midt i december offentliggjordes en statistik, der viste en tilbagegang i biografbesøget. I ‘Politiken’ den 21/12 funderede ‘Brandvagten’ over årsagen hertil, uden dog at komme til nogen løsning på problemet – udadtil. Ved læsning af denne lille notits fik man dog det indtryk at ‘Brandvagten’ var ganske godt klar over årsagen. Da vi, i modsætning til ‘Politiken’, ikke er underkastet tysk censur, er der altså intet til hinder for, at vi kan oplyse, at denne nedgang naturligvis skyldes manglen på nye amerikanske og engelske film.

De tyske filmmakværker med deres dårligt skjulte propaganda er ikke noget for danskerne, og da det endnu er en frivillig sag, om man vil se en tysk film, må resultatet nødvendigvis blive en nedgang i biografbesøget. Forhåbentlig vil denne nedgang vedvare, ikke fordi vi ønsker dårligere tider for biografejerne, men fordi tyskerne, på trods af deres indskrænkethed i den retning, måske så vil forstå, at de gør bedst i at beholde deres “filmkulturværker” hjemme. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 1. januar 1943, nr. 3, 2. årgang.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar