1943 – Sabotage

Af pladshensyn er det umuligt at omtale alle de sabotagehandlinger, der nu finder sted her i landet, men vi bringer nedenfor et lille uddrag af den lange liste derover:

 • 7/1 – voldsom brand i en tysk jernbanevogn, der var belæsset med halm og henstod på et spor ved eksportstaldene i Horsens
 • 10/1 – Tysk jernbanevogn brændt ved Esbjerg
 • 28/1 – Skinne bortsprængt vest for Hvidovre Station umiddelbart før et tysk militærtog skulle passere. Blev opdaget forinden.
 • 29/1 – Sprængbombeattentat mod banelegemet mellem Odense og Holmstrup.
 • 1/2 – Brand i en barak i Struer, hvori opbevaredes madrasser, skråpuder, senge og skabe tilhørende værnemagten
 • 4/2 – Brand i staldbygningen til kasernen i Odense.
 • 5/2 – Attentat mod jernbanelinjen mellem Helsingør og Snekkersten.
 • 7/2 – Bombeattentat mod Dansk Elektroteknisk Fabrik i Rødovre, hvor der fremstilledes aluminiumsdele til flyvemaskiner.
 • 7/2 – Nielsens Lædervarefabrik, Bartholinsgade 9, der fremstillede bælter til tyskerne totalt nedbrændt.
 • 7/2 – Bombeeksplosion på fabrikken Nordic i Glostrup
 • 9/2 – Aabybro Maskinfabrik nedbrændt som følge af sabotage.
 • 10/2 – Forsøg på brandstiftelse i Odense Tømmergaard, der fremstiller barakker til værnemagten. Opdages inden brandmaskinen var trådt i funktion.
 • 11/2 – Bombeattentat mod jernbanelinjen Vigerslev-Glostrup.
 • 14/2 – Kostbare måleinstrumenter ødelagt ved stor brand hos Atlas
 • 14/2 – Bombeeksplosion i maskinfabrikken Alfa, Smedegade 19. Stor ødelæggelse.
 • 14/2 – Storbranden på Frederikshavn Jernstøberi (omtalt i pressen).
 • 16/2 – Sprængbombeattentat mod jernbanevogn mellem Odense og Holmstrup.
 • 19/2 – Revolverbevæbnede mænd overmandede vagten hos Dansk Aluminium Industri på Englandsvej og forøvede alvorlig sabotage.
 • 22/3 – Attentat mod D.S.B.s store kran på baneterrænet ved København. […]

Alle disse sabotagehandlinger var rettet mod tyskerne og viser klart, at det danske folk har mistet tålmodigheden, og selv er ved at tage sagen i sine hænder […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 6. marts 1943, nr. 5, 2. årgang.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar