1943 – Sdr. Bjert Sogns Sygekasse

holdt sin årlige generalforsamling i Bjert Kro i aftes. Formanden bød velkommen. Som dirigent valgtes formanden, som derefter aflagde beretning. Der var en nedgang i medlemstallet på 41. Der var ved årets begyndelse 1.124 medlemmer og ved årets slutning 1.083. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Derefter oplæste kassereren regnskabet. Der var ved årets begyndelse en kassebeholdning på 1.020 kr., 31 øre, og regnskabet sluttede med en kassebeholdning på 1.201 kr., 23 øre, som overføres til næste år. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Så var der valg af bestyrelse; følgende valgtes: skrædderm. Skeem,. Agtrup (suppl. bagermester Rosenlund), Viggo Jørgensen (suppl. E. Fuglsang, Agtrupskov), P. Keleth (supp. Richard Fuglsang) og Ingvard Larsen (suppl. P. Petersen).

Derefter var der et forslag fremme angående skoletandpleje, som blev henlagt foreløbig. Så var der punktet om kontingentforhøjelse. Kontingentet forhøjedes med 90 øre pr. medlem pr. kvartal og desuden skal der betales et ekstra kvartal, hvoraf det halve betales tillige med det ordinære kvartal i april og det næste i juli kvartal. […]

Derefter fik man en kop kaffe. Formanden rettede her en tak for godt samarbejde til de afgåede bestyrelsesmedlemmer. Man sluttede aftenen med oplæsning af protokollen, som blev godkendt.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. marts 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar