1943 – Større tin-tyverier, der kan få de alvorligste følger for D.D.M.M.

Ca. 350 kg. tin stjålet af virksomhedens sparsomme beholdning

På De danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding har man i disse dage været ved at gøre status, og herunder har man afsløret et tyveri, der kan få de alleralvorligste følger for virksomheden, idet det stjålne er uerstatteligt i dag. Det drejer sig om ca. 350 kg. tin, der er forsvundet siden forrige statusopgørelse. Man har endnu intet spor i tyverisagen, men kriminalpolitiet arbejder den.

Efter hvad direktør Marius Hansen oplyser over for os i formiddags, er det stjålne tin ganske uerstatteligt. Det er umuligt at få nye lagre hjem, og det er meget begrænset, hvor længe det resterende lager kan vare. På fabrikken bruger man jo daglig en del tin. Nu må man indskrænke brugen til det absolutte minimum og undgår måske ikke afskedigelse af arbejdere. Direktøren oplyser videre, at værdien af det stjålne tin andrager ca. 10.000 kr., idet tin i dag officielt koster 30 kr. pr. kilo. Tyven eller tyvene har dog sikkert fået meget mere for det stjålne.

Kriminalpolitiet, der har fået sagen overdraget, foretager i øjeblikket afhøringer og undersøgelser på fabrikken og ude i byen. Mulighederne for at skaffe det stjålne metal til veje er imidlertid meget små. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. december 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar