1943 – Tirsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler:

På Østfronten forløb dagen med lokal kampvirksomhed og almindelighed roligt. Store styrker af luftvåbenet angreb mange steder på fronten og i området bag fjendens linjer, stillinger, troppekvarterer, forsyningskolonner, jernbanemål og flyvestøttepunkter.

I Tunis forløb vore troppers bevægelse nord for linjen, Kairouansousse planmæssigt. Bagtropper sinkede fjendens fremmarch. Luftvåbnet beskyttede effektivt de tysk-italienske troppers bevægelse og bombarderede sidste nat skibsmål og forsyningslagre i havnen ved Bone med godt resultat.

I Middelhavet tilintetgjorde tyske undervandsbåde to fjendtlige undervandsbåde. Fjendtlige flyvemaskiner angreb natten til den 13. april nogle byer i Østpreussen, frem for alt Königsberg, med spræng- og brandbomber. I beboelseskvarterer, på sygehuse og på universitetet opstod der skade. I kystområdet ved de besatte vestlige områder og ved Norge blev 4 britiske flyvemaskiner skudt ned. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. april 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar