1943 – To Koldingensere i 12 timers forhør i Toftlund Ret

De er tiltalt for i alt 23 forhold, deriblandt for salg af erstatningsstoffer under betegnelsen ‘engelsk kamgarn’.

Retten i Toftlund har haft en meget langvarig sag for – den varede i tolv timer, kun afbrudt af en kort middagspause. Der var rejst tiltale mod handelsmændene Karl Valdemar Petersen og Carl-Frederik Christian Andersen, begge Kolding, for bedrageri og en lang række andre forhold. For det første sigtes de for at have solgt stof til herrehabitter til store priser, idet de har fristet køberne med, at det var ren engelsk vare i kamgarn. I virkeligheden bestod stoffet af celluld, kradsuld og dansk uld. Indkøbsprisen har i flere tilfælde ligget på 49 kr. og udsalgsprisen på 108 kr. pr. meter. Endvidere lød tiltalen på ulovlig omløben med varer, og begge skal have søgt erhverv i sikkerhedszonen uden tilladelse, den ene endda uden legitimationskort. En sigtelse lyder på forhandling af manufakturvarer uden anmeldelse til toldvæsenet.

Petersen tiltales særskilt for a t have tilbudt to tyske soldater at købe varer til dem og havde fået udbetalt 550 kr. til formålet. De 100 kr. betalte han tilbage, og for 100 kr. købte han varer, men retsbeløbet skal han have forbrugt selv. Dette nægter han og gør gældende, at han ikke har modtaget flere penge end han har gjort regnskab for. I forbindelsen med denne transaktion går en sigtelse ud på løb af pølser, ost, strømper, undertøj og videresalg af disse ting til urimelig avance. Tiltalen går ud på 23 forhold i alt for begge.

I det første retsmøde fik Petersen for øvrigt en bøde på 40 kr. for krænkelse af rettens værdighed. Han havde brugt kraftige skældsord mod sin medtiltalte Andersen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 23. juni 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar