1943 – Tre luftalarmer i København og Esbjerg i går

Den sidste alarm i hovedstaden sluttede først over midnat. Svensk beskydning af engelske flyvere.

Det gik livligt med luftalarmerne i går. Som meddelt fik København alarm allerede kl. 13.14. Den afblæstes kl. 14.10. samtidig var der alarm i Esbjerg, Helsingør, Kalundborg, Aarhus, Korsør, Vordingborg og Gedser. Esbjerg fik igen alarm fra kl. 14.16-14.42.

I aftes lød sirenerne igen mange steder. Radioen blev afbrudt allerede kl. 19.18, men kom igen 19.30. Kl. 20.16 forsvandt radioen atter og kom ikke igen. Den egentlige luftalarm begyndte dog i København først kl. 21.34, og den varede til kl. 23.01. Samtidig var der luftalarm i Rønne, Korsør og Kalundborg.

Kl. 23.29 blæstes der for tredje gang luftalarm i København. Under alarmen, der varede til kl. 00.20, er der ikke, så lidt som under de tidligere alarmer, rapporteret skader, men som sædvanlig måtte nogle personer bringes til hospitalerne efter mindre ulykker. Ved luftalarmerne om dagen var skolernes beskyttelsesrum for første gang i anvendelse. Såvel sporvognene som S-tog fortsatte kørslen efter den sidste alarms afblæsning og sluttede først ved 2-tiden. […]

Svensk beskydning af de engelske maskiner

Om overflyvningerne meddelte den svenske forsvarsstabs luftforsvarsafdeling i et kommunique umiddelbart før kl. 1: Fremmede flyvemaskiner fløj på forskellige tidspunkter i aftes ind over det sydlige Sverige; bl.a. på Gøteborg-egnen, ved Trelleborg og Malmø, hvor luftværnet trådte i funktion. Flyvemaskinerne havde østlig kurs og passerede forskellige steder i Blekinge og det østlige Skåne. Senere på aftenen overfløj fremmede flyvemaskiner igen svensk område på forskellige steder i det sydvestlige Skåne, hvor de blev afvist af luftværnets ild.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. februar 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar