1943 – Tyskerne har forladt byen Velikije Luki

Slået sig igennem de russiske linjer mod vest og forenet sig med undsætningshæren

Berlin, INT. Mandag formiddag:

Garnisonen på citadellet i Velikije Luki, som nu har slået sig gennem de russiske linjer og forenet sig med undsætningshæren, har, understreger man i tyske militære kredse, i ugevis holdt stand mod en hel russisk panserarmé, som efter den russiske operationsplan var udset til at støde gennem de tyske linjer på dette afsnit og derved skabe en bresche,, som senere kunne udvides såvel i bredden som i dybden. Ved deres heltemodig modstand har Velikije Lukis forsvare forhindret denne russiske plan i at komme til gennemførelse, og har nu ydermere, efter at have forladt byen på overkommandoens befaling, straks slået sig igennem mod vest og forenet sig med de tyske styrker her, hvorved den tyske frontlinje stadig har kunnet holdes ubrudt. Det er dog fortsat den sydligere del af Østfronten, som i militære kredse i Berlin vækker interesse. De tyske styrker har, understreger man, opnået gode resultater ved den nye bevægelsestaktik, der lader pindsvinestillinger tilbage, mellem hvilke hurtige panserafdelinger opererer fra ø til ø. Denne taktik har og vil stadig tilføje russerne store tab af mennesker og materiel. Man undervurderer fra tysk side ikke den indsats, som de tyske soldater yder i dette kæmpeslag, hvor de må kæmpe mod en tidobbelt overmagt i en bidende kulde. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. januar 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar