1943 – Yderst tilspidset situation i Jylland

Tyskerne, der har erklæret Jylland i alarmtilstand, vil have nye store forsvarsværker med dansk arbejdskraft, og overalt meldes der om tysk masseindkvartering med beslaglæggelse af skoler, hoteller og privatejendom.

[…]

Det store verdensdrama nærmer sig afslutningen! På Østfronten står russerne ved den gamle polske grænse og på Sydfronten fører generalerne Eisenhower og Montgomery deres store hærstyrker frem fra sejr til sejr – alt imens de amerikanske og engelske luftstyrker på Vestfronten lammer den tyske krigsproduktion og knuser tyskernes store lufthavne langs Atlanterhavs- og Kanalkysten.

Lad os blot se situationen lige i øjnene. Der er al mulig grund til at tro, at vort land – eller dele deraf – vil blive krigsskueplads inden krigens afslutning, og tavle forberedelser i engelske østkysthavne oplyser, at engelske og amerikanske tropper efter al sandsynlighed kan ventes at ville befri vort fædreland for det tyske åg.

En højtstående tysk officer i Jylland har for nogen tid siden udtalt, at det næppe ville være muligt for tyskerne at holde Jylland mere end et par døgn. Lad os håbe, at tyskerne for en gang skyld får ret! Når invasionens time er inde – og budskabet lyder fra den engelske radio til Danmarks befolkning om at hjælpe med til at befri landet for vores undertrykkere – da vil vore venner fra den anden side af Vesterhavet finde det danske folk parat til at gøre en indsats. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, december 1943, nr. 2, 3. årgang.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar