1944 – Det teoetiske flyverkursus i Kolding

Eksercerpladsen velegnet til landingsplads, sagde formanden ved Kolding Motor Flyveklubs generalforsamling i aftes

Kolding Motor Flyveklub har en trofast medlemskreds. Selv om der ikke i øjeblikket er nogen mulighed for at komme op at flyve, og selv om klubbens egen maskine pt. er stationeret i Aalborg, holder medlemmerne alligevel sammen om foreningen – fordi man øjner, at den dag ikke ligger langt borte, da flyvningen vil blomstre som aldrig før. Det vil blive billigere at flyve end før krigen, og der vil komme maskintyper frem, som ikke bare er forbeholdt millionærerne, men som – alt er relativt naturligvis – vil blive noget i retning af en “folke-flyvemaskine”.

Men så er det jo nødvendigt, at man kan flyve. og for at så mange som muligt af den danske civilbefolkning efter krigen skal have chancer “i luften”, har man over alt i landet arrangeret teoretiske flyverkursus, hvor man kan erhverve sig hele den teoretiske side af uddannelsen for at kunne tage et flyvercertifikat. Og som tidligere omtalt har Kolding Motor Flyveklub i lighed med sidste år arrangeret et sådant kursus i år igen på Teknisk Skole. Men sidste år var tilslutningen enorm, der meldte sig 96 til kursuset, hvorimod der i år kun – foreløbig deltager 24.

Men – Motor Flyveklubben venter, at der endnu vil melde sig mange til dette kursus. Har man først dette kursus, er der jo den største fordel, at man straks, når man igen kan begynde at tænke på flyvningen i civilbefolkningens tjeneste, kan begynde på den praktiske flyvning, hvor man vist kun behøver ca. 10 timer. Undervisningen i flyvningens teori begyndte i aftes, og før kursuset begyndte – det ledes i år af tidligere militærflyver Bendtsen, Fredericia, der foruden sin militærflyveruddannelse er civilingeniør – holdt man den årlige generalforsamling.

Flyveklubbens formand, direktør S. A. Christensen, aflagde beretningen, som formede sig som et resumé af tiden, der er gået siden starte sidste år. Foreningen har nu 150 medlemmer, hvoraf de 108 har været med lige fra starten. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. februar 1944.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar