1944 – Hitlers tale på 11-årsdagen for magtovertagelsen

Radiotale fra Førerhovedkvarteret

Føreren holdt søndag i anledning af 11-årsdagen for overtagelsen af magten fra sit hovedkvarteret følgende tale til det tyske folk:

I den hidtil største krigs 5. år kan årsagerne til og dermed meningen og formålet med denne verdenskamp ikke længere være uklare for nogen: Den tid, da det endnu kunne se ud til, at det også ved denne kamp kun drejede sig om en af de atter og atter af England provokerede europæiske stridigheder for at gøre det europæiske fastland afmægtig og derved opretholde kræfternes ligevægt til fordel for det britiske rige, er for længst forbi. De, der siden 1936 i London planmæssigt ophidsede til krig er i dag fra drivende kræfter blevet til kræfter der lader sig drive.

De ånder, som de efter gammelbritisk sædvane agtede at betjene sig af også denne gang, er som herrer vokset dem over hovedet. England har udspillet sin rolle på fastlandet, ligegyldigt hvorledes denne krig end måtte ende. Spørgsmålet er ikke længere, hvorvidt den gamle kræfternes ligevægt bliver genoprettet i denne krig, men det lyder kun: hvem vil være den herskende magt i Europa ved afslutningen af denne krig, enten den europæiske folkefamilie, repræsenteret af dens stærkeste stat, eller den bolchevikiske kolos? Det første tilfælde er dog kun tænkeligt, når Tyskland vinder denne krig, der er en kamp ikke blot for sig selv, men for hele Europa. I det andet tilfælde ville Sovjetrusland være sejrherre. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. januar 1944.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar