1944 – Kolding får ikke gigtsanatoriet

Skanderborg er nu udpeget

Som bekendt har flere jyske byer i de sidste år trukket tov om, hvem der skulle have Rigsforeningens jyske gigtsanatorium. Ikke mindre end 14 jyske byer, deriblandt Kolding, har givet tilbud om gratis grund, men indtil i går har det stået hen i det uvisse, hvilken by der ville blive den foretrukne. For Sjællands vedkommende har sagen længe været klar, og Hørsholm får denne landsdels nye sanatorium. På et hovedbestyrelsesmøde i Rigsforeningen til bekæmpelse af rheumatiske sygdomme i går i København blev problemet løst for Jyllands vedkommende, idet man med alle stemmer mod én vedtog at lægge sanatoriet i Skanderborg. Hvornår de to nye sanatorier vil blive opført, kan der endnu ikke siges noget sikkert om, ligesom man kun kan gisne om omkostningerne, men nogen billig affære bliver det ikke. I alt regner man med 600 sengepladser, 300 på hvert sanatorium, og at der er hårdt brug for dem, fremgår af den kendsgerning, at der for øjeblikket er 18 ugers ventetid for at gigtpatienter kan komme under passende kur.

Kilde: Kolding Folkeblad, 20. maj 1944.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar