1944 – Tusinder af grave i Normandiet

Faldskærm-mændene begravede deres kammerater

Berlin, R.B.

Internationale Informations særlig luftvåbenskorrespondent i Nordfrankrig meddeler:

I løbet af 48 timer havde kyststriben syd for Seine-bugten forvandlet sig til en slagmark. De om natten mellem den 5. og 6. juni udsprungne amerikanske, britiske og canadiske luftlandetropper led særlig der, hvor de var blevet udsat lidt længere ind over den normmaniske kryst, ofte en tragisk skæbne. Flere grupper blev næsten lynhurtigt omringet af de tyske kommandoer og hermetiske indesluttet. Deres fortvivlede forsøg på at bryde ud og få kontakt med de øvrigt faldskærmsafdelinger strandede med blodige tab. Der var for faldskærmsfolkene kun den mulighed at koncentrere sig og gøre modstand. Talrige enkelte grupper blev revet op i de påfølgende timer. For de tyske grenaderer og panserfolk frembød der sig frygtelige billeder af ødelæggelse. Overalt var der rejst gravhøje, i hvilke de tilbageværende faldskærmsfok havde begravet deres faldne kammerater. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. juni 1944.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar