1943 – De ekstra julerationer

Kortene, hvorpå der udleveres ekstra sukker og hvedemel

København, RB.

Handelsministeriet ar nu fastsat de nærmere bestemmelser om de ekstrarationer af sukker og hvedemel, der gives i julemåneden. Således giver ringmærke “N”, der findes på sukkerkortet for oktober kvartal, ved aflevering “ti” i tiden fra 1.-31. december at løbe 1 kg. sukker. Mærket kan om ønskes deles i 4 dele, der er betegnet “N1, N2, N3 og N4”, og hvert afsnit kan da anvendes ved køb af 250 g. sukker.

Ved indkøb af ekstrarationerne af hvedemel anvendes ringmærke “O”, der ligeledes findes på sukkerkortet for oktober kvartal. Ved aflevering af hele O-mærket kan man i tiden fra 1.-31. december købe 500 gram hvedemel eller 600 gram franskbrød. Mærket har altså ganske samme gyldighed som 2 franskbrødsmærker, således at der også kan købes hvedebrød, kryddere, wienerbrød m.v. på det. O-mærket kan imidlertid ligeledes deles i 4 dele, betegnede “O 5-8”. […]

Med henblik på den situation, at en pensionær, en medhjælper m.v. forlader en husstand i løbet af december måned, f.eks. på flere dages juleferie, er det udtrykkelig fastsat, at ekstrarationen kun betragtes som tillæg til rationen for december måned og ikke for hele oktober kvartal. Det vil altså sige, at man ved udregning af, hvor mange mærker, den, der forlader en husstand, skal have udleveret fra husstandens leder, må tage hensyn til, med mindre anden aftale træffes, at december måneds ration for hvedemel og sukker er forhøjet med ekstrarationen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. november 1943.

1943 – Dagbog fra besættelsen

En dag kom en bil med en stor kasse, indeholdende trykkeriet til “Budstikken”. Den er fra Ægge-Nielsen, der ordner det praktiske. Han siger, det er vanskeligt at få et sted at trykke bladet. Derfor har Frovin sagt ja til, at det må ske hos os, og en aften, efter at børnene er kommet til ro, kommer to unge mænd og går i gang med trykningen. Vi drikker kaffe sammen om natten, og henad morgenstunden går de. – Der bliver et farligt postyr, da “Budstikken” kommer ud. Nogle er forargede over tonen, andre siger, at det er udmærket, og Gestapo farer rundt for at finde trykkestedet.

Tømrer Aksel Christensen har været hos Frovin, om han vil være redaktør af bladet næste gang. De talte sammen i Helligkorsgade. Frovin vil måske nok, men noget skal så ændres i bladet.

Line Jørgensens dagbog, november 1943

Kilde: Line Jørgensen, Dagbog fra besættelsen, kopi på Kolding Stadsarkiv

1943 – Julekoncerterne i Kolding

til fordel for menighedsplejen afholdes søndag den 12. december kl. 14 i Sct. Nicolai Kirke og søndag den 19. december kl. 14 i Kristkirken.

I Sct. Nicolai Kirke bliver der orgelmusik ved organist Skov og kordegn Frandsen. Fru Karen Holm vil synge en række sange, bl.a. Händels Largo med obligat violin ved hr. Aage Lund. Aage Lund og Kai Petersen spiller henholdsvis violin og cello, akkompagneret af kapelmester Kai Halberg, og endelig medvirker Kolding Mandskor, som bl.a. synger den kendte smukke morgensang af ‘Elverskud’ af Niels W. Gade. Der bliver andagt ved pastor Tobiasen.

I Kristkirken opføres under organist Jacobsens ledelse Weyses julekantate for soli, kor og orkester. Denne kandate, som Weyse skrev i 1818 til tekst af Th. Thaarup, er et af hans skønneste værker. Solister bliver bibliotekar Mogens Iversen (tenor) og adjunkt Knud Olrik, Haderslev (Bas). Korsatserne synges af Kristkirkens kor. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. november 1943.

1943 – Goebbels lover England frygtelig gengældelse

Dag og nat arbejdes der med feberagtig flid på forberedelserne

Berlin, RB.

Rigsminister, dr. Goebbels holdt i går en tale i anledning af åbningen af Hitlerungdommens filmstimer for vinterhalvåret og benyttede denne lejlighed til at udtale sig om det, som han sagde, mest brændende problem i øjeblikket, den fjendtlige luftterror og dens følger for de tyske hjem

Ministeren udtalte bl.a.:

Øjensynlig hengiver fjenden sig til falske og bedrageriske forhåbninger om formodede udsigter for denne gemene, kyniske, rå kampmetode, der netop deri er så typisk engelsk. Fjenden mener derved at kunne bryde det tyske hjems krigsmoral for derved at kunne vinde en let, billig ganske umilitær sejr, hvilket hidtil er blevet nægtet ham på den ærlige slagmark, og som også for bestandig vil blive nægtet ham. Foruden andre storbyen er turen nu også kommet til rigshovedstaden. Fjenden tildænger den med spræng- og brandbomber, og giver triumferende udtryk for håbet om, at befolkningen ikke i længden vil kunne udholde dette, men vil bryde sammen og derigennem berede vej for krigens afslutning på den måde, fjenden ønsker sig det: gennem en betingelsesløs kapitulation, af hvilken følgerne ville blive, at vore liv ville blive sat i pant, vor befolkning solgt, vore mænd blive arbejdsslaver, og ethvert tysk håb til fremtiden blive båret til graven. Jeg kan herpå i rigshovedstadens og dens befolknings navn og i hele det tyske folks navn kun give dette svar: Aldrig. Der kan ikke tænkes den situation, i hvilken vi ville kunne beslutte os til et sådant fortvivlelsens skridt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. november 1943.

1943 – Nyt angreb på Berlin i aftes

Virkningen langt mindre end ved de sidste angreb

Berlin, RB.

Englænderne foretog i aftes et nyt terror-angreb på rigshovedstaden. For at vildlede det tyske luftforsvar valgte de en omvej over Sydvesttyskland. De tyske natjagere bekæmpede fjenden på den lange vej til målet og indviklede ham især over Berlins område i hårde luftkampe, hvori de støttedes af antiluftskytset, der var alarmeret længe i forvejen. Allerede ved begyndelsen af dette nyeste angreb på Berlin, blev der efter de hidtil foreliggende meldinger iagttaget 15 nedskydninger, og der indløber stadig meldinger om andre nedskydninger. Briternes angrebsresultat var så meget ringere, som den forgæves forlængede indflyvning kun tillod en langt ringere bombemængde end ved noget af de tidligere angreb på Berlin. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. november 1943.

1943 – Domme over 5 koldingensere

Kolding 27/11:

En tysk krigsret har afsagt dom over 5 koldingensere, sigtede for sabotage ved brandstiftelse i en oplagsbygning på havnen. I sagen er afsagt 4 dødsdomme, nemlig over Verner Emil Petersen, St. Jørgensgade, Carl Chr. Andersen, Sneppevej, Kaj Lykke Kaiser, Toldbodgade, og en C.B.-Betjent Harald Jens Møller Hansen, medens den femte implicerede, tømrer Axel Viggo Westengaard, Hyrdestræde, idømtes 3 måneders fængsel.

Der er fra de lokale danske myndigheders side indgivet benådningsansøgning for de dødsdømte.

Kilde: Uddrag af det illegale blad; Information, 27. november 1943.

1943 – Torsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler:

På Østfronten fortsættes til trods for dårligt vejr de heftige kampe i uformindsket grad. Flere fjendtlige fremstød mod brohovedet Kherson strandede. Ved brohovedet Nikopol og i den store Dnjepr-bue blev også i går sovjetrussiske angreb afslået i hårde kampe, idet nogle indbrud afstængedes. Syd for Krementschug lykkedes det fjenden med store infanteri- og panserstyrker af bryde ind i vore linjer. Ved modaktion blev en fjendtlig kampgruppe med talrige tanks og kanoner tilintetgjort.

I området vest for Kiev vandt vi ved vort angreb under stadig afværgelse af talrige fjendtlige modangreb og i vanskelige terrænforhold langsomt yderligere terræn. De store fjendtlige styrker, om hvilke det i går meldtes, at de var omringet, blev revet op. I alt var vore tropper her i de sidste fire dage taget som byttet eller tilintetgjort 199 tanks, 554 kanoner af alle slags, 300 maskingeværer og granatkastere samt 166 automobiler. Sovjetrusserne led store blodige tab. Der blev taget talrige fanger.

I kampområdet ved Gomel vedvarer de forbitrede kampe med de fjendtlige styrker, som er brudt ind vest og nord for byen. Flere omgåelsesforsøg blev forhindret ved modangreb, som vi iværksatte og herunder blev sovjetrussiske angrebsspidser sønderslået eller kastet tilbage. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. november 1943.

1943 – Rigsdagens protest mod jødeforfølgelserne

Den underjordiske presse har bragt ordlyden af Rigsdagens protest mod jødeforfølgelserne. Den lyder: Den befuldmægtigede for det tyske rige, hans excellence dr. Best. Undertegnede repræsentanter for Socialdemokratiet, Venstre og Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Danmarks Retsforbund ønsker i anledning af den aktion, som natten til den 2. oktober blev indledet mod jøderne i Danmark overfor Deres excellence at give udtryk for den dybe sorg, disse handlinger har fremkaldt i det dansk folk. De danske jøder er en levende del af folket, og hele folket er derfor på det dybeste ramt af de omtalte foranstaltninger, der føles som en krænkelse af dansk retsbevidsthed. […]

Uddrag af det illegale blade; Frit Danmark, 26. november 1943.