1944 – Den tyske hærberetning om Østfronten

Førerhovedkvarteret, lørdag. RB.
Værnemagtens overkommando meddeler:
Ved Nedre Dnjestr opnåede vore tropper atter i går et fuldstændigt afværgeresultat overfor heftige fjendtlige angreb. I kampområdet ved Jassy lykkedes det trods tilførsel af nye styrker og stærk støtte af slagflyvere at bryde igennem vore stillinger. Tyske og rumænske afdelinger afviste, delvis i heldige modangreb, alle fjendtlige angreb, og et antal kampvogne blev sønderskudt. Under de sidste dages hårde kampe det tyske grenaderregiment nr. 208 under kommando af oberst Fritz Müller, der er dekoreret med ridderkorset, og 11. rumænske rytterregiment under kommando af oberst Cheruvin, udmærket sig særligt.
Sydvest for Kovel blev det dagen i forvejen erobrede område ryddet for forsprængte fjendtlige styrker, og en indesluttet bolsjevikisk kampgruppe blev herunder tilintetgjort. Blandt de ca. 2.000 fanger er en divisionschef med sin stab. […]

Kilde: Uddrag, Nationaltidende, 30. april 1944.

1944 – Skudt for øjnene af kone og børn på Vesterbrogade i København

Ramt i panden af vildfarende kugle fra et revolveroverfald ved højlys dag

På Vesterbrogade skete der i eftermiddag en tragisk begivenhed, hvorved den knap 30 år gamle graver ved Apostelkirken Ejnar Andreasen, Tullinsgade 13, blev dræbt for øjnene af kone og deres to små børn, hvoraf det ene kørtes i barnevogn.

Andreasen og hans familie kom gående ud for National Scalas konditori, da han pludselig styrtede om, død på stedet. da man undersøgte ham, viste det sig, at han var dræbt af en kugle, som havde ramt ham i den højre side af panden. Det opklaredes hurtigt, hvorledes ulykken var sket: på fortovet ved ‘Lidos Kaffebar’, omtrent ved Frihedsstøtten, var to unge mænd blevet overrumplet af fire andre unge mænd, som havde truet dem med revolver og spurgt, om de havde skydevåben. I så fald skulle de udlevere dem. Den ene fik en pistol trykket i ryggen, men han slog fra sig, og i det samme gik et skud af i retning mod Rådhuspladsen. 100-150 meter længere henne ramte det Ejnar Andreasen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. april 1944.

1944 – Reservebetjent skudt på Højbroplads

Da han lyste på mistænkelige personer

Reservebetjent L. Kaspersen er i aftes kl. 23.45 bleven skudt på Højbroplads. Han patruljerede sammen med en kollega, og de lyste med deres lygter mod et par mistænkelige personer, der sneg sig over pladsen. Der blev råbt: “sluk de lygter for helvede!”, og i det samme blev der affyret 5-6 skyd. Et af dem ramte Kaspersen i brystet, og han var død, inden ambulancen nåede til hospitalet med ham. Kaspersen boede i Hjort Lorenzens Gade 11.

Kilde: Kolding Folkeblad, 29. april 1944.

1944 – Direktør skudt ned i morges

Dødelig såret efter overfald af flere mænd

København, RB.

Den 52-årige direktør, civilingeniør V. Børsholt, Emmanuel Olsens Vej 9, er i morges på C. F. Richsvej blevet beskudt af flere revolverbevæbnede mænd, som straks efter tog flugten. I en ambulance blev den bevidstløse mand ført til Frederiksberg Hospital, hvor det viste sig, at han var ramt af fire projektiler, hvoraf et gennem brystet og gennem ryggen, mens de øvrige kun havde tilføjet ham lettere beskadigelser. Ingeniør Børsholts tilstand anses for håbløs.

Kilde: Kolding Folkeblad, 29. april 1944-

1944 – Lytterhæren nær millionen

Klapjagten på radiolyttere er nu begyndt

I dag foreligger Statsradiofoniens oversigt over antallet af indregistrede radiolyttere pr. 31. marts 1944. Det samlede lyttertal er nu opgjort til 993.130 mod 959.259 for et år siden. Det er en fremgang på 33.871 lyttere. Heraf er 95.882 fritaget for at betale afgift, medens 1.996 er bevilliget henstand. I øvrigt er klapjagten på uefterrettelige lyttere nu begyndt, og da der i det forløbne finansår er indkommet 110.000 kr. i bøder, vil man forstår, at det er billigere at betale afgift uden politiets mellemkomst.

Antallet af indregistrede radiolyttere i Kolding Politikreds er nu opgjort til 15.328 mod 14.951 for et år siden. I Fredericia Politikreds er antallet at lyttere vokset fra 8.740 til 9.668, i Vejle Politikreds fra 14.801 til 15.143, i Haderslev Politikreds fra 10.104 til 10.451 og i Ribe Politikreds er antallet af lyttere steget fra 8.602 til 8.835.

Kilde: Kolding Folkeblad, 28. april 1944.

1944 – Dansk Kvindesamfund i Kolding

Nye medlemmer på stemmesedlerne ved generalforsamlingen i aftes

Trods det, at Dansk Kvindesamfunds medlemstal ikke er steget de sidste år, var der alligevel mange nye ansigter på generalforsamlingen i Kvindernes Bygning, og ved de forskellige valg, der foretoges i aftenens løb, fremgik det, at der er stemning for inden for kredsen at få disse nye fortrinsvis yngre, damer indvalgt, så de kommer aktivt med i Dansk Kvindesamfunds kreds i Kolding.

Efter foreningens formand, fru Clay Pedersen havde budt velkommen, valgtes fru Gaardhøje til dirigent, hvorefter formanden aflagde en beretning, der fortalte om årets møder og sammenkomster, og fruen kom herefter ind på kredsens studiekreds, der er ledet af fru Anine Lind, og som aldrig tidligere har været så interessant og velbesøgt som i år.

Beretningen godkendtes. Lederen af Dansk Kvindesamfunds sykursus, frk. Schmidt, aflagde en kort beretning, hvoraf det fremgik, at der i år havde været god tilslutning både til de fire håndgerningskursus og de to kjolesyningshold, og udstillingerne af de forarbejdede håndarbejder havde aldrig været så besøgt som i år. […]

Derefter foretoges valg. Af bestyrelsen afgik lærerinde fru Køster, fru Bek, frk. Tiedemann og frk. Ude-Hansen. Frk. Ude-hansen ønskede ikke genvalg, hvorimod de tre andre blev genvalgt ved skriftlig afstemning. Skolesundhedsplejerske frk. Ida Jørgensen blev nyvalgt sammen med fru Anine Lind og fru Kantor Frandsen, Læge fru Vinge Madsen blev valgt som suppleant. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. april 1944.