1940 – Årsmøde for De samvirkende venstreforeninger i Vejle Amt

De samvirkende venstreforeninger i Vejle Amt har i dag afholdt et velbesøgt årsmøde, i Teatersalen i Kolding, næsten alle pladser i salen og på balkonen var besat.

Mødet indledtes først med sangen ”Høje Nord”, hvorefter formanden, den velkendte redaktør Therkildsen fra Kolding, bød velkommen.

Efter forhandlinger, fremlæggelse af regnskab og nyvalg, gav folketingsmedlem fru Gautier Schmidt afslutningsvis en oversigt over den uden- og indenrigs politiske situation. Omkring klokken tre begyndte det offentlige møde, hvor landtingsmand Hauch talte for interesserede fremmødte.

Skriv et svar