1939 – Hvor mange udlændinge er der i Kolding?

Selv om mange, på grund af krigsudbruddet, er rejst hjem, så er der stadigt mange udlændinge i Danmark og Kolding.

Der er slet ikke så få udlændinge i Kolding. I øjeblikket, har vi vel ca. små to Hundrede fastboende udlændinge her.

Kriminalassistent Fasting

Bestemmelsen om at udlændinge inden for 48 timer skal melde sin ankomst til det lokale politi, denne bestemmelse er på grund af situationen ændret til 24 timer. Ligeledes skal flytning indenfor politikredsene også meldes hos politiet.

Før krigen var tallet af udlændinge i Kolding højere, særligt i sommermånederne juli og august, hvor der var omkring 1000 udlændinge i Kolding hver måned.

Kilde: Hvor mange udlændinge er der i Kolding, 15. nov 1939, Kolding Folkeblad

1939 – Benzin-rationering fra 1. december

I aftes forlå endeligt oplysninger om den benzin-ordning, som over 100.000 bilister har måtte vente på siden 4. september (1939). Der er nu fastsat rationeringer af forbruget til alle køretøjer, for privatbiler bliver det 25-50 liter pr. måned, og fra 20. november må bilisterne køre på hvad de har i tanken indtil rationeringen starter.

Samlet betyder rationeringerne en nedskæring af 60 procent af det normale forbrug, på ca. 400 millioner liter årligt.

Lastbiler får efter vægt 120-350 liter pr. måned, eksempelvis vil lastvogne på mellem 3001 til 5000 kg få 200 liter i måneden.

Kilde: Benzin-Rationering fra 1. December, 7. nov 1939, Kol. Folkeblad

1939 – Nordisk Luftangrebsværn

Nordisk Luftangrebsværn (NLV) har udsendt en pjece med tegninger og billeder af tre forskellige typer beskyttelsesrum, som de kan bygge. Der vil blandt andet være luftfornyer, sluse og toilet. Pjecen er blevet tilsendt Det Civile Luftværn i Kolding.

Billede fra Nordisk Luftangrebsværn pjece. September 1939. Pjecen stammer fra Det Civile Luftværn i Kolding, opbevares på Kolding Stadsarkiv.

1939 – Svindler med træben

Den tidligere straffede skræddersvend Alfred Riisberg, der i Løgten havde havde plads hos en skræddermester, har narret flere af egnens beboere. Riisberg, der har træben, foregav at han havde fået dette sprængt af ved en eksplosion i Tyskland og nu ventede på erstatning, med den forklaring fik han flere til og låne ham beløb på mellem 40 og 100 kroner, eller betale for frokost.

Anholdelsen af Riisberg skete i går i Hovedgaard, hvor han havde taget plads hos en anden skræddermester. Riisberg blev løsladt i september måned efter et års fængsel for bedragerier i Kolding. Han er nu overført til København.

Den 45årig mand, Sigurd Poulsen, der tidligere har været anbragt på åndssvage anstalt, skal ligeledes i retten i disse dage. Han har bl.a. bedraget Kolding Sømandshjem, og stjålet adskillige hundrede kroner fra budcentraler, hvor han havde været ansat. Han indrømmede selv, han kun tog pladserne, for at kunne stjæle, første gang han blev sendt i byen efter et større beløb, stak han af med pengene. Justitsministeren har bestemt at manden atter skal anbringes på en åndssvage anstalt og forblive der.

Kilde: Han slog plat med sit Træben, Kolding Folkeblad, 31. okt 1939

1939 – Indvalgt i elektricitetsrådet

Formanden for Kolding Oplands Højspændingsforsyning, proprietær J. Jensen, Rugholm, er blevet beskikket til medlem af elektricitetsrådet som repræsentant for landværkerne, i stedet for proprietær N. J. Andersen, der er afgået ved døden.

Elektricitetsrådet er nedsat af Ministeriet for Offentlige Arbejder, formanden skal dog udnævnes af kongen efter indstilling og rådets øvrige medlemmer af ministeriet, efter indstilling fra erhvervsorganisationer i Danmark med tilknytning til el-produktion eller -fordeling.

Kilde: 26. okt 1939, Kolding Folkeblad
Bogen: Mit livs virke, af Jens Jensen, Rugholmhus, 1955

1939 – Nye love og bekendtgørelse

Siden slutningen af august 1939 og frem til den 10. oktober har kriselovgivningen fået et næsten uoverskueligt omfang, i løbet af seks uger er der indført 74 love med bekendtgørelser og anordninger.

Et vælt af restriktioner, indskrænkninger og påbud, gør at os den almindelige befolkning kan mærke de utrolige tider siden krigens udbrud i starten af september.

Kilde: 26. okt 1939, side 6, Kol. Folkeblad

1939 – hjælp til fattige

Hvis man ønsker og hjælpe fattige, som særligt mærker forholdene i disse utrolige tider, hvor krigen, med prisforhøjelser, har medført stor nød i mange små hjem landet over.

Hvis man ønsker og hjælpe dem fra de små hjem, kan man bl.a. gøre det ved Frelsens Hær og politiet.

Frelsens Hær modtager altid gaver til fattige, enten i form af penge eller aflagt tøj. Politiet modtager gerne gammelt sølvpapir, mælkekapsler og gamle blytuber, som politiet får smeltet om til fordel for de fattige.

Kilde: Sølvpapiret, 23. oktober 1939, side 4, Kolding Folkeblad