1944 – Byen og havnen Boulogne bombet

Stort flåde-opbud i Orne-mundingen

Berlin, RB.

Internationale Information meddelte kl. 5 i morges fra invasionsfronten:

Den dårlige vejrsituation i Kanalområdet vedvarer og hindrede navnlig natoperationerne. I morgentimerne i dag friske vinden med lavthængende skyer og regnbyger op til stormagtig kuling. I aftes ved 22.30-tiden foretog fjenden et alvorligt bombeangreb på byen og havnen Boulogne.

Ud for Orne-mundingen møder fjenden nu atter op med svære skibsenheder. I går eftermiddags konstateredes der et slagskib af “Nelson”-typen, lette krydsere, panser-landgangsskibe og et stort antal af transportskibe og sikringsfartøjer. Mod aften forstærkede fjenden sine flådeinformationer til mindst fire slagskibe. Kystbatterier tog den fjendtlige flådekoncentration under ild, for så vidt den var inden for batteriernes rækkevidde. Flere steder kom det til en skarp artilleriduel med svære, fjendtlige enheder. Andre enheder indhyllede sig efter beskydningen i tåge og forsvandt. Hvor hårde disse artillerikampe mellem de tyske batterier og det fjendtlige masseangreb idet et enkelt tysk batteri blev angrebet med koncenteret ild af alle kalibre fra et slagskib, to krydsere og en torpedojager. Kampen foregik nu og da over store afstande. Trods den hårde beskydning havde batteriet ingen tab eller beskadigelser, hvilket er et bevis på styrken af befæstningsanlæggene i Atlanterhavsvolden. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. juni 1944.

1944 – Luftangreb på det japanske moderland

Angrebet var rettet mod den sydligste af de store øer Kiushiu

Tokyo, RB.

Om et fjendtligt luftangreb på den nordlige del af Kiushiu, den sydligst, store ø inden for det japanske moderland, meddeler det kejserlige hovedkvarter:

Der blev nedskudt 7 fjendtlige flyvemaskiner og beskadiget tre. De japanske luftstridskræfter og forsvarsanlæggende på jorden led praktisk talt ingen skade. Blandt tropperne på jorden opstod der nogle tab. De brande, der som følge af det fjendtlige luftangreb opstod nogle steder, var alle under kontrol fredag morgen.

Flyverne kom fra Kina

Domei meddeler, at de fjendtlige flyvemaskiner, som angreb den nordlige del af Kiushiu, kom fra Siam i den kinesiske provins Shensi. At dømme efter det meget ringe antal bomber, som blev nedkastet, og den ringe skade, som blev anrettet, var det åbenbart fjendens mål at forurolige den japanske hjemmefront og søge ny næring til anti-akselandenes propagandaformål. Det ved bombeangrebet forårsagede tab af menneskeliv var ringe. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. juni 1944.

1944 – Allieret offensiv mod syd og mod byen Cherbourg

Første operative fremstød fra brohovedet mod det indre af Normandiet. Heftige kampe i Montebourg.

Berlin, onsdag, STB.

Det sidste døgns kampe på invasionsfronten har været af en yderst forbitret karakter, og de allierede invasionshære har herunder foretaget de første operative fremstød fra brohovedet mod det indre af Normandiet. Foruden forceringen af offensiven mod Cherbourg, opviser situationen nu et stærkt øget allieret tryk mod syd.

Det tryk har tilmed været så kraftigt, at det har udløst en voldsom reaktion. Talrige modstød af tyske, operative reserver er sat ind mod de allieredes fremtrængen i Nordfrankrig, og det er faktisk på flere punkter lykkedes marskal Rommel at tilbageerobre terræn og mindre byer, som de allierede panserafdelinger havde passeret under fremrykningen. Den meddelelse, der i går blev udsendt fra allieredet side om, at Tilly sur Seulles og Trousan ikke længere befinder sig på allieret hånd, bekræftes således i dag fra kompetent tysk side. Af andre rapporter, som er indløbet i dag til morgen, fremgår det, at fronten syd for Balleroy, hvor de allierede ved Trouran har nået deres hidtil længst fremskudte position. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. juni 1944.

1944 – En stor del af C.B.erne strejkede i aftes under luftværnsøvelsen

Et meget alvorligt intermezzo for sanitetspersonalet

Den store luftværnsøvelse i aftes omfattede Teknisk Tjeneste og Sanitetstjenesten, fandt sted i silende regn og var i øvrigt udmærket tilrettelagt, men den fik et kedeligt intermezzo, som i øvrigt vil komme til at svie til de implicerede. Det drejer sig om 25 af sanitetskollonens folk, der – åbenbart som følge af, at det var blevet regn under øvelsen – nægtede at rykke yd, med mindre de fik udleveret tjenestefodtøj eller i hvert fald om godtgørelse for at anvende deres eget fodtøj under øvelsen

De nægtede at bemande udrykningsvognene, og lederen af sanitetstjenesten, læge Junge Pedersen, blev derefter tilkaldt og forsøgte at tale dem til rette, men uden held. De strejkende blev derefter sendt hjem, men der venter dem naturligvis et meget alvorligt efterspil. Der er adskillige eksempler på fra retten, at C.B.-pligtige er blevet idømt hæftestraf for at være udeblevet fra en øvelse, men i dette tilfælde drejer det sig jo om lydighedsnægtelse, hvilket er så meget mere alvorligt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. juni 1944.

1944 – Tyskerne venter Montgomerys generalangreb i nær fremtid

Store tilførsler af tropper og materiel til Normandiet

Berlin, onsdag STB.

De allieredes invasionsflåde har i de sidste 24 timer udfoldet en aktivitet som på invasionens første dag. Tropper og og materieltransporter er gået over Kanalen, hvor de i hektisk tempo er landsat på Normandiets kyst. Tyske rekognosceringsflyvere erkærer, at der på alle de fire hovedlandingsarealer i Seine-bugten er kommen adskillige større troppetransporter i land, ligesom betydelige mængder af tungt krigsmateriel er landsat. På denne baggrund anser kompetente tyske militærkredse nu t tidspunktet for inde, da Montgomery vil indlede sit generelangreb fra brohovedet. Offensiven kan komme i de allernærmeste dage, måske endog i løbet af de kommende timer, siger man i Berlin. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. juni 1944

1944 – Kun kampe af større omfang vest for Caen i løbet af mandagen

Englænderne angreb med stærke panserstyrker de tyske linjer syd for Bretteville og Andrieu

Berlin, RB.

Efter hvad Internationale Information meddeler, kom det i går på invasionsfronten kun til kampe af større omfang vest for Caen. Her angreb englænderne med stærke panserstyrker fra Bretteville og Andrieu hele dagen igennem de syd for de to byer liggende tyske linjer, men de hentede sig, trods intensiv understøttelse af deres aktioner af artilleri og jagerbombemaskiner over hele linjen blodige sår. Efter at der ved Andrieu allerede om formiddagen var bleven sønderskudt 18 svære britiske panservogne, steg tabstallet stadig i dagens løb, så ledelsen af det tyske afsnit om aftenen kunne melde 59 svære og meget svære fjendtlige panservogne sønderskudt. Som følge af, at denne aktion, som tilsigtede at hæve de tyske positioner nord for Caen af hængslerne fra den venstre flanke, mislykkedes, udeblev også det forberedte frontangreb på Andrieu. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. juni 1944.

1944 – Tyskerne anslår Montgomerys styrker til 350-400.000 mand

De allierede styrker er nu samlet i et enkelt stort brohoved

Berlin, mandag, I.N.T.

Efter de forstærkninger, som fra Sydengland i det sidste døgn er ført til fronten i Frankrig, anslår man nu fra tysk side at omfatte mellem 350.000 og 400.000 mand. En del af de sidst ankomne forstærkninger af engelske landgangstropper er landsat ved Pont Leveque mellem Orne-floden og Seinen. Det er dog endnu ikke klart om disse landsætninger betegner et nyt forsøg på at oprette et nyt brohoved ved Tronville, eller om de engelske tropper kun har til opgave at ødelægge de forbindelseslinjer, ad hvilke tyskerne fører forstærkninger frem til slaget om Caen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. juni 1944.