1943 – Vejle Amts tuberkulosestationer åbner til januar

En redegørelse fra overlæge Slottved, Kolding

De nyoprettede Tuberkulosestationer for Vejle Amt åbner til januar konsultation følgende steder:

  • Fredericia Sygehus hver tirsdag kl. 14-16
  • Give Sygehus d. 1. og 3. torsdag i hver måned kl. 14-15
  • Kolding Sygehus hver onsdag og lørdag kl. 13-15

Stationerne i Vejle og Hornsyld åbnes først senere. Indtil da må publikum i disse stationers distrikter søge til en af de førstnævnte stationer. Publikum kan ikke uden videre søge tuberkulosestationerne, men må først skaffe en henvisning fra sygekasselægen. Undersøgelserne bliver imidlertid fuldstændig gratis. Amtet bliver delt i 5 distrikter, der hver får en station som centrum, nemlig Vejle, Fredericia, Kolding, Hornsyld og Give. Trådene fra disse stationer samles på ‘Centralstationen’ i Kolding. Publikum skal altså søge til den station, som er nærmest og skal, for så vidt der bliver tale om gentagne besøg, altid søge den samme station. Der bliver skrevet journal for hver henvist person, og denne journal vil blive opbevaret på den lokale tuberkulosestation. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. december 1943.

1943 – Aktionen mod de norske studenter

har vakt voldsom harme i den akademiske verden i alle lande. Som formentlig bekendt fængsledes den 30. novb. samtlige professorer og studerende ved Oslos Universitet, undtagen naturligvis de, der stod tilsluttet Quislingpartiet.

Efter at de kvindelige studenter var sendt til deres hjem og enkelte professorer løsladt, blev ca. 1.500 mandlige studerende ført til en lejr ved Larvik, hvorfra de den 9. december deporteredes til Tyskland. Motiveringen for dette skridt var fra tysk side, at modstanden i Norge havde stærke støttepunkter blandet universitets elever; den umiddelbare anledning synes at have været en sabotagebrand i Oslo Universitets aula den 27. novb.

Både i Sverige og Schweitz har talrige akademiske sammenslutninger udtalt deres indignation og harme over denne nye anvendelse af kollektiv straf over for en tilfældig befolkningsgruppe, og den svenske regering har over for Ribbentrop udtalt sin protest og afsky, men naturligvis kun hentet sig et groft svar.

Kilde: uddrag af det illegale blad: Frit Danmark, 10. december 1943, nr. 9, 2. årgang.

1943 – Juletræerne er steget med 25 procent i år

En lille uges tid før normalt har juletræsforhandlerne i disse dage åbnet deres “forretninger” rundt om på byens åbne pladser. Og selv om en del mennesker vel nok vil vente med at erhverve det grønne træ til de allersidste dage før jul for ikke at tage duften af herligheden, går salget allerede strygende. Den opfattelse har nemlig bredt sig blandt folk, at der på dette som på som på så mangfoldig andre områder er knaphed på varer. Og noget er der faktisk om det, siger Nis Møller, der nu på 17. år har åbnet sin “butik” på pladsen foran Pigeskolen. “Det har været ret svært for os her på egnen at få træerne frem, da der i år er blevet foretaget ret store opkøb til Københavnerne. Ikke mindst på Egtved-Spjarupegnen, der gennem mange år har været Koldings juletræsegn”.

Det kommer måske til at knibe med at have træer nok til os alle?

“Det gør jeg ikke helt sige ja til. men der bliver i hvert fald ikke meget at råbe hurra for, når julen først er der”.

Hvor meget koster træerne i år?

“I forhold til i fjor er der en stigning i prisen på gennemsnitlig 25 pct. Det vil sige, at et jævnt stort og pænt juletræ kommer op på 8-9 kr. Det er for resten træer i den prisklasse og størrelse, vi sælger flest af til familier med børn!” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. december 1943.

1943 – Lederen af gartnerhjemmet ‘Binderuplund’ anholdt

Den 38-årige forstander Bang Jacobsen har forgrebet sig på eleverne

Kriminalpolitiet i Kolding satte i går ved 16-tiden lederen af det private gartnerhjem, drengehjemmet ‘Binderuplund’ pr. Dalager, P. Bang Jacobsen, under anholdelse, sigtet for sædelighedsforbrydelser mod en del af de drenge, han har haft på hjemmet. Bang Jacobsen blev ført med til Kolding, og i et grundlovsforhør i formiddags tilstod han og blev fængslet til 23. december.

Den usmagelige affære kom frem ad omveje. Politiet modtog forleden en anonym anmeldelse om handel med rationeringskort på hjemmet, og da man i går sendte en kriminalbetjent ud for at se på forholdene, kom der under afhøring af én af drengene ting frem, der vakte kriminalbetjentens mistanke, og efter at have gået Bang Jacobsen nærmere på klingen, satte han ham under anholdelse.

Bang Jacobsen oplyste i grundlovsforhøret, at han havde forgrebet sig på 4-5 drenge, hvoraf de to endnu opholder sig på hjemmet. Resten er for længst kommet ud i det daglige arbejde. Bang Jacobsen har været leder af hjemmet siden 1936. Han er oprindelig handelsuddannet, men havde, inden han blev ansat på hjemmet, gennemgået en gartneriuddannelse på et år. På Binderuplund har til stadighed været en snes drenge i alderen 14-18 år. De er blevet anbragt der af Børneværn landet over. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. december 1943.

1943 – Vikingeskib-fundet ved Kolding Fjord

Afdækket ved Eltang Vig i går. Kølen har i årevis tjent som gangbro!

Står man nu overfor fundet af et rigtigt vikingeskib ved Kolding? Meget kunne tyde på det. Ved et tilfælde blev man i går klar over, at rester af et meget gammelt skibsvrag ligger ved en kanal i den inddæmmede Eltang Vig. Skibets køl har i mange år ligget frit fremme og har været benyttet som gangbræt, men først i går, da man under kanalrensning stødte på andre trædele, fandt man på at undersøge stedet nærmere og blev klar over plankernes historiske interesse og tilkaldte sagkyndige.

Et vrag på 15 meters længe

Det var de to arbejdsmænd, Jens Clausen, Skovhytten i Hovens Skov, og Johannes Petersen, Eltang, der stødte på dette fund, som synes at hidrøre fra et vikingeskib. Vragets køl har en længde af 15 meter, bredden er ca. 2½ meter, og i en spante har man fundet de små huller til sammenbinding af de forskellige planker, som er typiske for vikingeskibe.

Kølen som gangbræt!

Fundet er gjort i det inddæmmende areal syd for Hovens Skov i hjørnet ud mod dæmningen, ca. 50 meter vest for denne på et areal tilhørende propr. H. Thomsen, Østerholm, Eltang. Her har man i umindelige tider over en af de mange grøfter på godt en meters bredde ligget en svær planke, som man benyttede som overgangsbræt, og man regnede med i sin tid var lagt over grøften til dette formål. Inddæmningen af vigen sket for 75 år siden. Indtil da stod hele arealet under vand. De fleste kanaler blev gravet straks efter inddæmningen, og i al den tid har man gået over planken, uden at ane, at det var kølen til et måske tusindårigt vikingeskib. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. december 1943.

1943 – Fødeklinik i Kolding?

En københavnsk privatklinik flyttes til Horsens

I Horsens mangler man ligesom i Kolding en fødeklinik, og erhvervschefen i Horsens, W. Ingemann Jensen, ligger for tiden i forhandling med fru Carla Scharling, København, som kunne tænke sig at flytte sin privatklinik dertil.

Også i Kolding er der ønsker om en fødeklinik. Vi har nok Sct. Hedvigs Klinik og sygehuset, men på sygehuset skal der i de fleste tilfælde lægeattest til for at opnår indlæggelse af en barselspatient. Man savner en fødeklinik, hvor de fødende kan blive indlagt, hvis de selv ønsker det. Erhvervschef Høy udtaler, at det er en af de sager, som antagelig vil blive taget op, men for øjeblikket vil sagen være uigennemførlig på grund af lokale- og materialemanglen. Erhvervschefen vil dog orientere sig angående vilkårene for oprettelse af en fødeklinik.

Kilde: Kolding Folkeblad, 8. december 1943.

1943 – Stationsforstanderen om den foreslående juletrafik

Man gør klogt i at sikre sig færgebilletter i god tid

I søndags lukkede statsbanerne op for udlevering af de færgebilletter, det rejsende publikum skal være i besiddelse af for under juletrafikken at komme med færgerne over Storbælt. Disse færgebilletter udleveres som sædvanligt indtil 14 dage før de får gyldighed. Efter hvad stationsforstander Nørgaard i dag oplyser overfor os, har efterspørgslen efter disse billetter endnu ikke været særlig stor i Kolding. Det er indtil i dag kun få billetter, der er udleveret.

Billetterne kan ikke bestilles pr. telefon

Billetterne skal jo afhentes?

“Ja, som ved tidligere lignende lejligheder kan færgebilletterne ikke bestilles i telefonen. De skal afhentes og kan kun fås udleveret samtidig med køb af almindelig billet.”

Der er vel kun et begrænset antal billetter til udlevering?

“Naturligvis. Og folk gør derfor klogt i at sikre sig billetterne i god tid. Man kommer nemlig ikke over Bæltet uden færgebillet!!

Rejs i god tid!

For at afvikle juletrafikken så gnidningsfrit som muligt, bør alle, der kan, vel rejse i god tid?

“Ja, det er absolut nødvendigt, hvis ikke det hele skal brænde sammen for os. Der er jo mulighed for at dublere juletogene til en vis grad, men færgerne derimod kan ikke dubleres, og det er af stor betydning, at de ordinære tog får så små forsinkelser i juletiden, som vel muligt, da færgerne ikke vil vente på forsinkede tog. Så hvis folk har mulighed for at kunne rejse i dagene før den store trafik sætter ind, gavner de sig selv og ikke mindst deres medmennesker ved at udnytte denne mulighed. Og lad mig i denne forbindelse endnu en gang gøre Sjællandrejsende opmærksom på hurtigtoget kl. 9.03. Det er den sikreste forbindelse, hvis man vil igennem samme dag, Og tilmed er det forbindelsen, der i givet tilfælde nemmest kan færge-dubleres”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. december 1943.

1943 – En tale af Goebbels

“Den billige sejr fra 1918 vil aldrig blive gentaget!”

Berlin, RB.

Rigsminister Dr. Goebbels holdt i går en tale i anledning af “den tyske jernbanefunktionærs dag”. Han henviste først til, at de tyske jernbanefunktionærer i de forløbne fire krigsår havde ydet en præstation, der havde været og var af krigsafgørende betydning.

Jeg har i de sidste to uger i rigshovedstaden og tidligere i de mange andre af den fjendtlige luftterror hjemsøgte byer i riget iagttaget vore mænd, kvinder og børn, jeg har været midt blandt dem, har deltaget i deres bekymringer og farer, og jeg kan kun sige, at den, der så meget som ét minut tvivlede på at dette tapre, flittige og arbejdsberedte folk til sidst ville føre sejren hjem, slet ikke var værdig til at tilhøre dette folk. Jeg personlig føler det som den største ære at være medlem af dette store fællesskab, der kæmper for sit liv, men jeg har aldrig været så stolt deraf som i dag. Nogle besøg for nyligt hos de udbombede arbejdere i det tidligere så røde Wedding i Berlin belærte mig endnu en gang om, hvilken forandring, der før og under denne krig er foregået med vort folk. Vore fjender kan gøre, hvad de vil, med dette folk bliver de aldrig færdige. Det vil ikke kapitulere betingelsesløst, således som de håber og ønsker, det vil overhovedet ikke kapitulere, men vise fjenden geværløbene., Hvad skulle også foranledes det til kapitulation? Vi holder i modsætning til 1918 vore våben fast i hænderne og forsvarer vort truede nationale liv. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. december 1943.