17. april 1940 Kæmnerfuldmægtig Castbergs dagbog

Det er underligt at være helt udenfor, helt uden forbindelse med verden, hvad sker der i Nordjylland? måske intet! i Norge? Lunderskov? Finland? – Hvad har Chamberlain sagt til Skandinaviens besættelse? Hvad mener verden om den danske regerings heltemodige optræden og benyttelse af kongen. Stakkels ham, det har han ikke fortjent – men med den samling slapsvanse skulle det jo gå sådan.

Uddrag af Kæmnerfuldmægtig T. E. Castbergs dagbog fra 9. april og dagene frem, første gang trykt i Koldingbogen 1981.

16. april 1940 Kæmnerfuldmægtig Castbergs dagbog

I dag 8 dage siden! Ude at se på kakkelovn og tilflugtsrum hos fhv. overpostbud Nielsen.

På borgmesterkontoret drøftes plan om at samle indkvarteringen på et sted og denne plan synes at kunne gennemføres. Ellers går alt sin vante gang – man akklimatiseres. Richter skrev et indlæg i Holstebro Dagblad, som blev aftrykt her i Folkebladet, udmærket, jeg er helt glad ved at kunne regne ham til mine gode bekendte. Sad hjemme.

Uddrag af Kæmnerfuldmægtig T. E. Castbergs dagbog fra 9. april og dagene frem, første gang trykt i Koldingbogen 1981.

15. april 1940 Kæmnerfuldmægtig Castbergs dagbog

Kl. 8.30 på pionerkompagniets lejrplads ved havnen, overværede sammen med flere den sidste parade! Talte med skildvagter – kaptajn Scholler var meget afholdt, uendelig vemodigt. – En færge er mineramt, en masse rygter – trykkende atmosfære – hvad går vi i møde.

Gennemgik sammen med brandinspektøren luftværnsfilmen til onsdag. Hjemme tænker jeg på at opsætte en kakkelovn af en eller anden form. Sad hjemme hele aftenen.

Foreslog politikommissæren plan om indkvartering på pigeskolen.

Uddrag af Kæmnerfuldmægtig T. E. Castbergs dagbog fra 9. april og dagene frem, første gang trykt i Koldingbogen 1981.

14. april 1940 Kæmnerfuldmægtig Castbergs dagbog

Stærkt snefald. En formiddagstur rundt og talte med direktør Grønborg – nogle officerer på Staldgården, der var ved at sende mandskabet hjem. Derefter talte jeg med From fra kontoret.

Tur om eftermiddagen, talte med Møller på Domhuset og mente at høre kanontorden i Nord-retning. Visit af bank-Andersen og fru Andersen. Fulgte Flemming og Bodil til banen, nu regner det. Ing. Christoffersen til passiar. Kaptajn Scholler opfordrede mig til at overvære »Tag flaget«.

Uddrag af Kæmnerfuldmægtig T. E. Castbergs dagbog fra 9. april og dagene frem, første gang trykt i Koldingbogen 1981.

13. april 1940 Kæmnerfuldmægtig Castbergs dagbog

Kl. 11. Udvalgsmøde, et vist alvorspræg. Borgmesteren aldeles upåvirket og uden virkelig forståelse, syntes vist, at der hvilede et lidt komisk skær over situationen – noget i retning af hans indstilling over for militære foretagender.

Flemming kom fra Esbjerg til assistance i banken her. Bodil senere på dagen. Stemningen i Esbjerg er som her. Rygterne svirrer stadigt. Der øves kritik mod den danske soldat fordi han gik tilbage og ophørte med forsvaret. Kongen og regeringen har officielt erklæret, at ansvaret lå hos dem. Når engang dette er overstået vil der komme et opgør mellem de nuværende magthavere og så. . .

Uddrag af Kæmnerfuldmægtig T. E. Castbergs dagbog fra 9. april og dagene frem, første gang trykt i Koldingbogen 1981.

12. april 1940 Kæmnerfuldmægtig Castbergs dagbog

Stadig forskellige rygter om forholdene i Norge-hvad er til at tro? Man forstår ikke, at myndighederne, regeringen og byrådet ikke gør noget for beskyttelse af civilbefolkningen, nu er der da ikke noget at skjule og der er da endnu større chancer for et bombardement end tidligere – hvor er det rædsomt og håbløst det hele med sådanne ledere. Borgmesteren kaldte mørklægningen »narrestreger«, da jeg i tirsdags henvendte mig hos stadsingeniøren om assistance, det er betegnende.

Kl. 13 fik jeg ordre til at indkalde luftværnsudvalget til møde den 13. kl. 11. Nu har ministeriet dog endelig givet besked om at indrette beskyttelsesrum.

Uddrag af Kæmnerfuldmægtig T. E. Castbergs dagbog fra 9. april og dagene frem, første gang trykt i Koldingbogen 1981.

11. april 1940 Kæmnerfuldmægtig Castbergs dagbog

Besøg af A. Rasmussen, der ligesom ingeniør Andersen i går aflagde beretning om kursus for instruktører på Bernstorff slot, der blev afbrudt af situationen. Rasmussen fortalte også om sine oplevelser m.h.t. besættelsen af København. Rygter om søslag fra Sild til Tromsø – engelske kampe i Norge – bombardement af Esbjerg – talte med Flemming – passer ikke, alt i orden i Esbjerg. Rasmussen viste sine lærebøger fra kursus og vi drak kaffe sammen.

Fik masonitplader til mørkelægning af små vinduer hjem. Ellen og jeg en tur nede i byen om aftenen.

Uddrag af Kæmnerfuldmægtig T. E. Castbergs dagbog fra 9. april og dagene frem, første gang trykt i Koldingbogen 1981.

10. april 1940 Kæmnerfuldmægtig Castbergs dagbog

På kontoret til normal tid. Besøg hele formiddagen. Ingeniør Andersen, overlærer Nygaard, frk. Eff, Oluf Rasmussen m. fl. Så godt som ingen ekspeditioner. Folk har andet at tænke på. Klokken 15 besøg af revisor Frandsen og politikommissæren med hvilke jeg drak eftermiddagskaffe. Kl. 16 ovre på Almenskolen og anvise tyske befalingsmænd lokaler for stabens kvarter.

Kl. 20 kørte Kleberg og hans 2 sønner og jeg ud over Nr. Nebel-Billund-Grindsted og tilbage, dels for at prøve at køre med blændede lygter og dels for at efterse mørkelægningen – en yderst interessant tur. I Grindsted var der 15 tyske soldater, der fik mad så det klodsede – mødte mægtige kolonner artilleri og træn fra Bramdrup til Kolding. Hjemme kl. 1.

Uddrag af Kæmnerfuldmægtig T. E. Castbergs dagbog fra 9. april og dagene frem, første gang trykt i Koldingbogen 1981.