1943 – Opløsningen af den kommunistiske internationale

J. Stalins svar og den sovjetiske forklaring om opløsningen af den kommunistiske internationale. Uddrag:

Opløsningen af den kommunistiske internationale er en rigtig beslutning på det rigtige tidspunkt, fordi den gør det lettere at organisere alle frihedselskende nationers fælles stormløb mod den fælles fjende: Hitlerismen.

Opløsningen af den kommunistiske internationale er en rigtig beslutning fordi:

a) den afslører Hitleristernes løgn om, at ”Moskva” har i sinde at blande sig i andre staters liv og ”bolsjevisere” dem. Denne løgn kommer man fra nu af ingen vegne med.

b) den afslører den bagvaskelse, som kommunismens modstandere inden for arbejderbevægelsen udspreder om, at de kommunistiske partier i de forskellige lande ikke handler i deres eget folks interesse, men på ordre ude fra. …

c) den gør det lettere for patrioterne i de frihedselskende lande at forene de progressive kræfter i deres respektive lande, uanset parti eller religiøs overbevisning, i en fælles national frihedslejr med det mål at give kampen mod fascismen endnu større omfang.

d) den gør det lettere for patrioterne i alle lande at forene alle frihedselskende folk i en fælles international lejr til kamp mod Hitlerismens truende verdensherredømme og skaffer samtidig fri bane for organiseringen af et kommende venskabelig forbund mellem folkene på grundlag af deres ligeberettigelse.

Jeg tror, at alle disse omstændigheder tilsammen vil føre til fortsat styrkelse af de allieredes og de andre forenede nationers enhedsfront i deres kamp for sejren over Hitler-Tyranniet.

Jeg mener, at opløsningen af den kommunistiske internationale kom på det helt rigtige tidspunkt, fordi det netop nu, da det fascistiske rovdyr anspænder sine sidste kræfter, er nødvendigt at organisere et fælles stormløb fra de frihedselskende landes side for at gøre det af med dette rovdyr og befri folkene for den fascistiske undertrykkelse.

Med agtelse
J. Stalin, 28. maj 1943

Kilde: Sovjetunionen i krig, af J. Stalin (1945), forlaget Tiden

1943 – Torsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret (RB.)

Værnemagtens overkommando meddeler:

Sovjetrusserne trådte i går med flere divisioner an til heftige angreb mod Kuban-brohovedets østfront. Vore tropper, der blev støttet af bombe- og nærkampflyverregimenter fra luftvåbnet, slog fjenden tilbage under modangreb og bragte modstanderens atter og atter gentagne indbrudsforsøg til at strande. Bolchevikkerne led store og blodige tab og mistede over 40 panservogne.

I den finske bugt løb en sovjetrussiske undervandsbåd på en tysk minespærring og sank. I farvandene ved Fiskerhalvøen sænkede hurtige, tyske bombemaskiner et fjendtligt fragtskib på 1.500 BRT og stak et kystfartøj i brand. Over Østfronten blev der i går nedskudt 63 sovjetrussiske flyvemaskiner. 5 tyske flyvemaskiner gik tabt.

Over Middelhavsområdet tilintetgjorde luftvåbnet den 25. og 26. maj 29 britiske og nordamerikanske flyvemaskiner, deriblandt 13 firemotores bombemaskiner. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 28. maj 1943

1943 – Børnene blev kvalt under mange kubikmeter sand

Over det solide beskyttelsesrum lå flere tusinde fyldte konservesdåser

Bladet Hejmdal bringer i dag en skildring af et besøg i det offentlige beskyttelsesrum i Flensborg, hvor de 15 danske børnehavebørn og deres 2 medhjælpere omkom. Rummet frembyder et forfærdende skue, og man kan tydeligt se ulykkens karakter. Beskyttelsesrummet er delt i to dele, der begge ligger dybt nede i jorden. Loftet er ½ meter tykt betonlag, over dette lå igen et 2 meter tykt lag af sand og jord. Et bedre beskyttelsesrum kunne således ikke tænkes. Dertil kom yderligere, at der i stueetagen lige over beskyttelsesrummet lå 10 jernbaneladninger dåser med fiskekonserves. Bomben gik gennem fabrikkens tag ned i lageret af konservesdåser og eksploderede her. Lufttrykket var så kraftigt, at loftet af beskyttelsesrummet blev trykket ned. Mange kubikmeter sand og flere tusind fyldte konservesdåser faldt derved ned i beskyttelsesrummet, og børnene sad netop der, hvor der blev slået hul i loftet. De blev alle begravet under sandmasserne. Der befandt i alt 180 personer i dette beskyttelsesrum. Af disse blev de 31 dræbt, nogle hårdt såret og flere lettere såret. I dette beskyttelsesrum blev også de to danske statsborgere dræbt, nemlig frk. Simonsen fra Arrild og frk. Fredskilde fra Juelsminde. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. maj 1943.

1943 – Da Flensborgs danske begravede de tyve ofre for bombeangrebet

Gribende højtidelighed på Flensborg Kirkegaard. Aksel Schiøtz sang over femten små og fem store kister.

15 små sorte børnekister og bagved disse frem større, alle smykket med forsommerens blomsterpragt og omgivet af et væld af pragtfulde kranse med rød-hvide bånd. Omkring dem rækker af sørgede forældre, søskende og bedsteforældre og deltagende landsmænd fra nær og fjern. Tårer stod i alle øjne, og en grådkvalt hulken lød som et stille akkompagnement, da Danmarks fejrede sanger Aksel Schiøtz sang Grundtvigs vuggevise ‘Sov sød, børnlille’ over de jordiske rester af den danske børnehave, der for mindre end en uge siden var et jublende kor af glade barnestemmer. Mange landsmænd fra Flensborg, Sydslesvig og Danmark var mødt på kirkegården i Flensborg i går for at vise deres deltagelse i den sorg, der med dette bombeangreb er voldt det danske mindretal. Foruden dets egne organisationer var de nationale foreninger i Danmark repræsenteret. Der var danske sydslesvigere i uniform, der bragte hilsen fra landsmænd ved fronterne, som gerne ville have været med. For landsmænd nordfra var synet af de sorte kister i majdagens sol, omgivet af sørgeklædte kvinder, børn og gamle, et uforglemmeligt gribende billede af krigens gru og sorg. Flere familier havde hver mistet to af deres børn.

De blågule Flensborg-drengespejdere stod fanevagt med floromvundne faner omkring de mange kister, flankeret af pigespejderene i deres gule uniformer. På spejdernes ansigter læstes alvor og sorg. hver af dem kendte alle de små børn og de voksne, der nu lå som lig i de sorte kister, og noget sådant kan nok stemmet et ellers muntert pige- og drengesind til alvor. På hver af kisterne lå en krans fra Duborgskolen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. maj 1943

1943 – De danske bombeofre i Flensborg begraves i eftermiddag

Sønderjylland flager på halv for mindretallets 19 døde

I eftermiddag begraves på Flensborg ny Kirkegård de danske ofre for det frygtelige bombeangreb i onsdags, de 15 småbørn fra den danske børnehave og deres to lærerinder, fru Martha Radszewski og hendes datter Wanda, samt endnu et medlem af mindretallet, Walter Mommsen, der kun blev 16 år. Det 19. offer, fru redaktør Tage Jessen blev begravet i lørdags i stilhed. Over hele Sønderjylland flages der på halv stang i anledning af begravelsen. Særlig højtidsfuld var flaghejsningen i Kruså ved mindestenen for de danske Flensborgeres møde med Kongen i 1920, hvor ordene lød til dem: “I skal ikke blive glemt!” Nu står denne hilsen mejslet i en sten, ved hvilken der er rejst en flagmast. Et væld af kranse med rød-hvide bånd er sendt over grænsen heroppefra til bårerne, og også enkelte repræsentanter for de nationale organisationer, som støtter mindretallets arbejde, har fået tilladelse til at passere grænsen for at deltage i jordefærden. Amtmand Refslund Thomsen, Aabenraa, vil nedlægge en krans fra den danske regering. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. maj 1943.

1943 – Mange danske dræbt i Flensborg

Femten danske børn under 6 år omkom sammen med to kvinder, der tog sig af dem.

Luftangrebet onsdag middag, som omtaltes i den tyske overkommandos rapport, slog hårdt blandt danske landsmænd i Flensborg. I en af børnehaverne omkom 15 små drenge og piger, meddeler Jyllandspostens korrespondent. Angrebet begyndte ved middagstid, og disse børn befandt sig i den nordlige del af byen. Det er foreløbig konstateret, at 15 børn under 6 år omkom sammen med to kvinder, der tog sig af dem. Endvidere har, som meddelt, redaktør Tage Jessens hustru, fru Eli Jessen, fundet døden under angrebet. På mandag kl. 13.30 vil de danske børn blive begravet fra kapellet på den nye kirkegård ved en særlig dansk højtidelighed, mens fru redaktør Jessens begravelse foregår i dybeste stilhed.

Sønderjylland flager mandag på halv i anledning af Flensborgofrenes begravelse

Meddelesen om de frygtelige begivenheder i Flensborg, der bl.a. har ramt den danske børnehave og krævet 15 ofre blandt dens børn, har gjort det dybeste indtryk i Nordslesvig. Ved et delegeretmøde i gård i Aabenraa for Venstre i den sønderjyske storkreds mindedes formanden, Mads Gram, Københoved, de danske sydslesvigere i denne prøvelsernes tid. “Vi kan”, udtalte han, “heller ikke lade være med at tænke på vore nabobyer mod syd, der er ramt så hårdt, at det også gør ondt i danske sind. Dansk Samråd har gennem pressen udsendt en opfordring til den sønderjyske befolkning om at flage på halv stang på mandag, når begravelsen finder sted som tegn på, at vi heroppe deler sorgen med vore landsmænd”.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. maj 1943

1943 – Lykønsknings-telegrammer

Lykønsknings-telegrammer fra J. Stalin sendt i anledning af engelsk-amerikanske troppers sejr i Nordafrika, 8. maj 1943.

Premierminister Churchill, London.

Jeg lykønsker dem og de heltemodige britiske og amerikanske tropper med den strålende sejr, der har ført til Bizertas og Tunis’ befrielse for Hitler-Tyranniet. Jeg ønsker Dem fortsat fremgang.

J. Stalin.

Præsident Roosevelt, Washington.

Jeg lykønsker dem og de heltemodige britiske og amerikanske tropper med den strålende sejr, der har ført til Bizertas og Tunis’ befrielse for Hitler-Tyranniet. Jeg ønsker Dem fortsat fremgang.

J. Stalin.

Kilde: Sovjetunionen i krig, af J. Stalin (1945), forlaget Tiden

1943 – Torsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret (RB.)

Værnemagtens overkommando meddeler:

På Kuban-brohovedets østfront angreb fjenden i går hele dagen igennem med store styrker. Alle angreb blev slået tilbage, og herunder blev talrige tanks tilintetgjort. Fra den øvrige østfront foreligger der, bortset fra afværgelsen af lokale fjendtlige angreb syd for Ilmen-søen, ikke meldinger om kamphandlinger af betydning.

I Tunis blev flere fjendtlige angreb mod det nordlige og mellemste frontafsnit afvist. Herunder blev øst for Mateuer 13 af 24 angribende tanks sønderskudt. Tyske og italienske flyverstyrker tilintetgjorde under angreb i lavflyvning et større antal motorkøretøjer og flere tanks. Svære bombemaskiner angreb sidste nat havneanlæg ved Algiers kyst.

I morgentimerne den 6. maj sænkede de tyske kystsikringsstridskræfter ud for Bretagnes kyst uden selv at lide tab en britisk hurtigbåd og beskadigede tre andre […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. maj 1943.