1943 – Stalingrad-arméen afslår kapitulation

Forsvarerne af den sydvestlige front trukket tilbage fra ruiner og granathuller til højtbeliggende marker.

Berlin, STB, onsdag form.

Russerne har tilbudt Stalingrad-arméen under generaloberst Paulus’ kommando kapitulation, men denne har afslået noget sådant og fortsat kampen i den urokkelige overbevisning, at den ved at holde de russiske styrker så længe her muliggør, at den russiske vinteroffensiv ikke når det mål, som Stalin har sat sig.

I Stalingrad har de ugelange savn, den uafbrudte kamp mod friske fjendtlige tropper, Bolshevikkernes overvægt med hensyn til flyvemaskiner, svære våben, opholdet i åbent terræn uden dækning i snestorm og isnede kulde, heller ikke den 25. januar kunne knække de tyske soldaters og deres rumænske og slovakiske kammeraters modstandsvilje, meddeler DNB. Den jernhårde vilje til modstand har givet de udmattede officerer og menige kraft til at spænde sig selv for kanonerne og slæbe dem kilometer efter kilometer gennem steppen, hvor der ligger dyb sne.

Om situationen ved Stalingrad meddeler det internationale Informationsbureau, at de tyske forsvarere nu også har forkortet den tyndt besatte sydvestlige frontbue, idet de pågældende styrker er blevet trukket tilbage fra ruiner og granathuller til højtbeliggende marker. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. januar 1943.

1941 – Den tyske værnemagts beretning for torsdag

Førerhovedkvarteret (R. B.)

Værnemagtens overkommando meddeler:

I Donezbækkenet er stærkere fjendtlige angreb blev slået tilbage med blodige tab for fjenden. Foran Leningrad strandede fornyede udfaldsforsøg fra fjenden. Luftvåbenet ødelagde en strækning af Murmanskbanen og bombarderede Leningrad ved dag og nat. Finske tropper har besat Hangø. Ved flugten fra Hangø løb den 12.000 tons store sovjetrussiske troppetransportdamper STALIN på en tysk-finsk minespærring og blev beskadiget af 3 miner. 2 tyske forpostbåde med en besætning på i alt 80 mand og transportdamperen på slæb og indbragte den til et tysk støttepunkt med de ombordværende 6.000 soldater af alle grader og rigeligt krigsmateriel.

Ved en søkamp i Kanalen sænkede en både til gennembrydning af spærringer 2 britiske hurtigbåde og beskadigede to andre med fuldtræffere. Forpostbådene greb ind i kampen, sænkede en britisk kanonbåd og beskadigede en hurtigbåd alvorligt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 5. december 1941.