1939 – Det ny soldaterhjem åbner

I Helligkorsgade er det ny soldaterhjem i dag åbnet, under ledelse af soldatermissonær Eigild Nielsen. Tidligere havde soldaterhjemmet lokaler hos K.F.U.M..

Soldaterne kan opretholde sig på hjemmet så meget de vil, og forhåbentligt få bedre kammeratskaber imellem hinanden. Derudover kan soldaterne få to kopper kaffe og to stykker brød for bare 30 Øre, men soldaternes dagløn er heller ikke særlig stor. Desuden får de gratis brevpapir.

Det er særligt Koldingkredens Soldatervenner som har hjulpet med den økonomiske finansiering, og byen har gratis stillet lokaler til rådighed for hjemmet.

Soldaterne kan på hjemmet spille spil, høre radio og hver aften kl. 8:30 er der aftensang, med en lille andagt bagefter. Der vil også være forskellige blade, som der kan læses i.

En del soldater benytter også aftnerne til at gå på teknisk skole og lærer nyt, hvilket hjemmets leder også opfordre soldaterne til.

Kilde: Det ny Soldaterhjem i Kolding, 14. oktober 1939, Kolding Foleblad
7. oktober 1939, side 6, Kolding Folkeblad

Skriv et svar