Afskrift: Overenskomst angående tørvearbejde

Følgende overenskomst angående tørvearbejde blev den 26. juni 1940 trykt i Kolding Socialdemokrat.

Overenskomst

mellem entreprenør Rahbech, Dalby og Dansk Arbejdsmandsforbund, Afdeling A, Kolding, angående tørvearbejde i Veerst Mose.

1. Arbejdstiden: Arbejdstiden er 48 timer ugentligt og lægges i tiden mellem kl. 6 morgen og kl. 18 aften med spisetider i henhold til aftale.

2. Lønninger: Prisen på tørv pr 100 stk. ved Ælteværk … Kr. 0,14 pr. M. pr. m3
1000 stk. ved Skæretørv … Kr. 3,25
1000 stk. Styvning af tørv … kr. 1,00
1000 stk. Vending af Tørv … kr. 0,35
1000 stk. læsninger af do. 1,34 pr. time,
timelønne er 118 øre. Overarbejde betales efter de samme regler som er gældende mellem arbejdsgiverforeningen for tørvefabrikanter og Dansk Arbejdsmandsforbund.

3. Dyrtidstillæg: Der udbetales dyrtidstillæg i henhold til sidst gældende regler.

4. Holddrift: Der kan indføres holddrift, som betales i henhold til nævnskendelsen af 1922.

5. Sommerferie: Der ydes sommerferie i henhold til Lov nr. 186 af 13. april 1938.

6. Forsikring: I tilfælde af indtrufne ulykker ydes der Arbejderne Kr. 5,00 pr. Dag i de første 13 uger fra den dag ulykken sker (7 dage) mod at arbejderne yder et bidrag på pr. sæson kr. 10,00.

7. Faglig Strid: Som regler for behandling af faglig strid gælder den af hovedorganisationerne senest vedtagne norm.

8. Tillidsmænd: Der indføres tillidsmandsregler i henhold til sidst vedtagne bestemmelser.

9. Almindelige bestemmelser: Arbejdsgiveren forpligter sig til kun at beskæftige organiserede arbejdsmænd. Ugen slutter onsdag, lønne udbetales om fredagen og i arbejdstiden.

Ovenenskomsten træder i kraft straks, og gælder indtil den af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel indtil en 1. april.

Kolding, den 5. juni 1940
For arbejdsgiveren: V. Rahbech, og for Afd. A, Kolding: Hj. Pihlman

Afskrevet af krigendagfordag.dk og digitaliseret juni 2020