Boguddrag: Dansk Andels Cementfabrik

Afskrift fra ”Kolding som Andelsby”, af Ove Friis, udgivet på Det danske forlag, 1942.


Årsagen til, at Dansk Andels Cementfabrik (D.A.C.) blev bygget, skal ganske kort nævnes, da oprettelsen af denne fabrik med al tydelighed viser, at forbrugerne ved at slutte sig sammen formår at bekæmpe og bryde den magt, en tingdannelse indenfor producenterne ellers ville have overfor forbrugerne.

Der havde allerede før 1911 været tale om, at man brude oprette en andels cementfabrik, men sagen var ikke kommet længere. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger havde tidligere købt sit forbrug af cement gennem de bestående cementfabrikker. Disse sluttede sig efterhånden alle sammen i en ringdannelse, og da F.D.B. skulle indgå overenskomst om køb af cement, blev der fra fra ringens side forlagt, at F.D.B. skulle binde sig for 5 år.

Fra F.D.B.s side gik man med til, at man skulle købe sit forbrug af cement for en 5årig periode, men kort efter at denne overenskomst var indgået, blev der fra cementringens side meddelt, at priserne på cement var forhøjet med 50 øre pr. tønde, endskønt der ellers ikke var omstændigheder, der nødvendiggjorde en sådan prisstigning. Der blev da heller ikke fra cementringens side lagt skjul på, at den forhøjede pris skulle anvendes til et særligt fond til bekæmpelse af muligt opdukkende konkurrence.

Efter denne tilkendegivelse kom der fart i bestræbelserne for at få oprettet en cementfabrik på andelsgrundlag, og fabrikken blev rejst med dels enkeltpersoner og dels brugsforeninger, lokalforeninger m.fl. som andelshavere. Da cementringen så, at den nu ville få konkurrence, som den ikke kunne købe ud, forsøgte den på flere måder at lægge hindringer i vejen for den nystartede andels cementfabrik; således blev prisen på cement nedsat til 2,25 kr. pr. tønde. Denne nedsættelse betød for et år en besparelse for forbrugerne på 3 3/4 mill. kroner eller mere end det dobbelte af, hvad Andels Cement Fabrikkens anlæg havde kostet.

Omsætningen af cement fra dansk andels cementfabrik varetages i Kolding af J.A.F., og omsætningen beløber sig fra 6.000 til 10.000 tønder årligt. Der er således blevet leveret cement gennem J.A.F. til mange kommunale arbejder. Også til F.D.B.s store chokoladefabrik er der anvendt cement fra andels cementfabrikken.


Afskrift af krigendagfordag.dk, februar 2021