Boguddrag Kolding Kæmper: Budstikken genoplives

I 1985 blev bogen Kolding Kæmper, der er redigeret af Erik Voss, udgivet på Kolding Bogcafe’s Forlag af DKP-Kolding. Bogen rummer en række spændende interview med modstandsfolk fra særligt DKP. Du kan låne bogen på Kolding Bibliotek eller læse den på Kolding Stadsarkiv.

Der bringes her et uddrag af bogen, hvor modstandsmanden Valdemar Petersen, kaldet Valde, fortæller.


Valde fortæller

Efter arrestationerne i december 1943 besluttede Arne Herlevsen – der var den egentlige leder af modstandsarbejdet nu – Poul Breslau og jeg at genoplive Budstikken. Vi ville vise, at det var de forkerte, der var blevet arresteret. Jeg havde haft forbindelse til modstandsbevægelsen i Kolding fra oktober 1943, da jeg kom til byen. Jeg var f.eks. med til at trykke det sidste nummer af det ”rigtige” Budstikken sammen med Aksel Ehrenreichsen og Frovin Jørgensen.

Før jeg kom til Kolding vidste jeg også lidt om, hvad der foregik. I mit hjem – Skodborg Bjergegård – havde vi ofte besøg af Holger Vivike, som jo faktisk havde startet modstandsarbejdet i Kolding. Først senere fandt jeg ud af, at det var Vivike – vi kendte ham kun som Kristian Jensen. – Jeg var ikke særlig nervøs over arrestationerne, for mig var der jo ingen der kendte, jeg var jo kun lige kommet til byen.

For at vores Budstikken kunne ligne det ”rigtige” måtte vi for Guds skyld have fat i den skrivemaskine, som dette var skrevet med. Den lå gemt i Karl Ivan Skræppenborgs tantes brændeskur under brændet. Vi fik den skaffet til veje og fik lavet et nummer. Vi var nærmest ligeglade med, hvad der stod i det. Men vi varrede vist ikke tyskerne. Karl Ivan har i al fald senere ”bebrejdet” mig de mange klø han fik af dem, fordi de ville ha’ ham til at røbe, hvor jeg var.

Kort Tid efter vi havde lavet bladet måtte jeg fra byen. Hans Fuglsang og jeg arbejdede ved barakkerne på Tvedvej. Vi skulle lave nogle lastbilgarager, som skulle være transportable. Da Hans så, hvordan jeg havde savet endestumperne af, brokkede han sig og sagde, at nu var det ikke meget bevendt. Men det var jo heller ikke meningen, at det skulle kunne bruges. Mens vi diskuterede så jeg Gestapo komme i bil og sagde til Hans, at vi vist hellere måtte gå lidt i lå. Jeg regnede nu ikke med, at det var mig de kiggede efter. Men det var det vist alligevel.

Om aftenen besøgte jeg Marie i Clemensgade. Hun fortalte, at hun havde hørt, at Gestapo havde været på udkig efter mig på Hollændervej, hvor jeg boede. Dagen efter cyklede jeg til Fredericia, hvor Vivike hentede mig. Han fik mig anbragt i Odense, hvor jeg blev arresteret 15. maj 1944. Endestationen blev Frøslevlejren.


Andre henvisninger
– Find bogen på Kolding bibliotek, link
– Læs også de første to nummer af det illegale blad Budstikken fra juni 1943 og juli 1943

Afskrevet af krigendagfordag.dk, september 2019