Liste: De faldne i Aarhus

Lister fra bogen ”Aarhus under besættelsen”, redigeret af Georg Andresen, Forlaget Aros 1946. Digitaliseret og bearbejdet af krigendagfordag.dk i juni 2020 og februar 2021.


Dræbt under sabotage o.a.:

Willy Schmidt, maskinmester, skudt under udførelse af sabotage, maj 1943
Henning Røge, stud. jur., dræbt under ildkamp i Nørresundby 11. oktober 1944
Kaj Andersen, stud. theol., dræbt under sabotage 4. november 1944
Henrik Gulsted, dræbt under aktion i Nørresundby, 21. februar 1945
Walther Petersen, maskinarbejder, såret under sabotage 23. februar 1945, død i Aarhus arrest 7. april 1945
Hans Zeuthen Engberg, stud. theol., dræbt under sabotage 22. marts 1945
Niels Mølgaard Mikkelsen, seminarieelev, dræbt under sabotage 22. marts 1945
Ib Olsen, kontormedhjælper, død af sår efter aktion i 1945
I. C. Jensen, død 8. maj 1945 efter ildkamp med stikkeren Kohlregen 4. maj 1945

Liste over clearings mord udført i Aarhus under besættelsestiden.

3. februar 1944 – Holger Christensen, overretssagfører, skudt på vej til sit hjem i Aarhus
20. november 1944 – J. V. Yde, gartner, skudt i sin forretning i Aarhus
23. november 1944 – Svend Aage Spelling, ingeniør, skudt i sit hjem i Aarhus
30. november 1944 – August Julius Petersen, formand ved kommunen, skudt på vej fra arbejde i Aarhus
7. december 1944 – Albert Andersen, formand for Malernes Kooperative i Aarhus, skudt på vej hjem fra arbejde
7. december 1944 – Albertus Rasmussen, forretningsfører for Malernes Kooperative i Aarhus, skudt på vej hjem fra arbejde
20. december 1944 – Carl Frederik Bardino, smedemester i Aarhus, skudt i hans hjem
20. december 1944 – Morten Sørensen, journalist i Aarhus, skudt på vej hjem fra arbejde
21. februar 1945 – Kay Schmidt, købmand, skudt i sin forretning i Aarhus
23. februar 1945 – Fynboe Sølling, repræsentant, skudt tæt ved sit hjem i Aarhus
29. marts 1945 – Børge Schmidt, redaktør, skudt i sit hjem i Aarhus
11. april 1945 – P. Ravnholt Nielsen, vagtværnsmand, skudt på Lilletorv i Aarhus under tjeneste