Digitaliserede politiske materialer

Denne side omhandler politiske materialer, såsom taler eller skrivelser, der er blevet digitaliseret og bearbejdet af krigendagfordag.dk. Materialerne er kategoriseret indenfor bestemte emner.

Under udarbejdelse


Danmarks Kommunistiske Parti
Læs mere om partiet


Samlingsregeringen – Juli 1940


Socialdemokratiet