Forklaring – Efterkrigstids-foreninger

En oversigt over foreninger af militær-, modstands- eller politiveteraner, dannet i efterkrigstiden.

Aktive modstandsfolk, nedlagt ?

Amalienborgklubben, eksisterede 1983

Drachauklubben, forening for tidligere kz-fanger som har siddet i kz-lejren Drachau. Nedlagt ?

Den internationale Buchenwaldkomite, international forening for tidligere kz-fanger som har siddet i kz-lejren Buchenwald. De danske Buchenwald Klubber er kollektivt medlem.

Frihedskampens Veteraner, eksisterede 1956-1959

Horserød-Stuffhof Foreningen,

Kammeraternes Hjælpefond,

Komiteen for de internerede Politifolk, forening eksisterede ca. 1944-45, arbejdede for at få hjemsendt danske politibetjente fra tyske kz-lejre.

Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger, stiftet i april 1946, formentligt nedlagt omkring 1950erne.

Landsforeningen af Sachsenhausen-fanger i Danmark, forening af tidligere danske fanger i kz-lejren Sachenhausen.

Landsforeningen af KZ-fanger fra Neuengamme, forening af tidligere danske fanger i kz-lejren Neuengamme

Landssammenslutningen/Landsforbundet af Buchenwald Klubber, med selvstændige afdelinger i Odense, Aarhus Aalborg og København, stiftet mellem juni-sep. 1945. Udgav medlemsbladet Pigtråd/Gestapofangen.

Sammenslutningen af Danske Fanger fra Frihedskampen 1940-45, eksisterede i 1985.

Sammenslutningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen, stiftet 1949, nedlagt ca. 2005-2010?(hukommelse), forening for modstandsfolk var var blevet syge som følge af deres indsats i modstandskampen og ophold i tyske Kz-Lejre. (Kilder: Frit folk, 10. Okt 1949, side 2)

Samrådet for Frihedsbevægelsens Veteraner, sammenslutning for foreninger dannet af modstandsfolk. Hovedformål var at mindes, samt bevare historien, om modstandsbevægelsen. Tilsluttede sig World Veterans Federation. Eksisterede i 1954

Litteratur henvisninger

Bogen om Buchenwald Klubben, udgiver af Buchenwaldklubben 1985, samlet af Hans Andersen

Listen er påbegyndt af krigendagfordag.dk, januar 2021