1939 – Husvagtordningen i Kolding

Hver ejendom indenfor pulterkammerrydnings områderne skal have husvagt og mindre brandslukningsudstyr. Planen for en husvagtsordning er nu af ministeriet blevet endelig godkendte, der må snarest forventes en bekendtgørelse fra politiet om planerne.

Brandinspektør Bach(•), der er en del af det civile luftværn, kan om enkeltheder i ordningen fortælle til folkebladet

Der skal være en husvagt, eller rettere, en leder og en medhjælper, i praktisk talt enhver ejendom indenfor det område, der omfattedes af pulterkammerrydningen. Under en luftværnstilstand skal disse husvagter naturligvis være på deres post, og der skal til hver ejendom anskaffes et mindre brandslukningsudstyr, der skal stå på loftet. Dette udstyr omfatter bl.a. en kasse med sand, en spand til vand, en svaber o.lign.

Hvem skal betale udstyret?

Det skal husejeren, og da husvagtordningen er lov, er der ingen vej udenom. Men vi vil søge at lempe kravene, således at udgiften bliver den mindst mulige.

Hvor mange husvager regnes der med?

7-800, der vil blive holdt et par instruktionsmøder for disse husvagter i den nærmeste tid, og her vil der blive givet besked om deres pligter og opgaver.

Kilde: Husvagtordningen i Kolding, 22. september 1939, side 4, Kolding Folkeblad

Skriv et svar