Forklaring – Angrebet på Pearl Harbor

Angrebet på Pearl Harbor er betegnelse for Japans angreb den 7. december 1941 på den amerikanske militære flådebase Pearl Harbor, beliggende på Hawaii i Stillehavet.

Angrebet kom for USA som en overraskelse, og landet havde været uforberedt på det, hvorfor japanske styrker havde stor held med at ødelægge en masse amerikansk militær materiel, blandt andet blev 188 fly totalt ødelagt og 10 krigsskibe sænket under angrebet.

Angrebet resulterede i at først den hollanske eksil regering samme dag erklærede Japan krig, dagen efter angrebet erklærede også USA og Storbritannien krig imod Japan, hvorved USA opgav sin neutralitet og gik ind i 2. verdenskrig på de allieredes side. Efter angrebet erklærede japansk allierede Tyskland krig imod USA.

På den japanske side blev 64 soldater dræbt og en taget til fange. På den amerikanske side blev 2.402 soldater dræbt, samt 1.143 såret. Yderligere blev 57 civile mennesker dræbt og 35 såret.


Se også:


Udarbejdet af krigendagfordag.dk (C) december 2021