Forklaring – DNSAP

Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti (forkortet DNSAP) var et dansk nazistisk politisk parti. Partiet blev stiftet 16. november 1930, det gik i opløsning i forbindelse med befrielsen i maj 1945.

Partiet udgav mellem 1939 og 1945 en partiavis, kaldet Fædrelandet.

Ved folketingsvalget i 1939, opnåede partiet første gang repræsentation i Folketinget, partiet havde opstillet 87 kandidater, hvoraf det fik valgt tre: fuldmægtig Aage Henriksen, smedemester Th. Andersen og læge Frits Clausen (partifører). Ved folketingsvalget i 1943, havde partiet opstillet 116 kandidater, hvoraf det fik valgt tre: redaktør Helge Bangsted, læge Frits Clausen (genvalgt) og købmand Ejnar Jørgensen.

Partiledere, med titel af fører, 1930-33 Cay Lembcke, 1933-1944 Frits Clausen, 1945 C.O. Jørgensen.Udarbejdet af krigendagfordag.dk (c) januar 2021