Forklaring – Finlandsindsamlingen 1939-1940

Af Billy Sørensen, krigen dag for dag, februar 2020

Finlandsindsamlingen 1939-1940 var en bred folkelig indsamling til fordel for det krigshærgede Finland under vinterkrigen. Det var både penge, tøj og andre donationer som danskerne forærede til Finland. Mange danske hjem var os villig til at tage imod de såkaldte Finnebørn. Hjælpe arbejdet, og modtagelsen af Finnebørn fortsatte efter Vinterkrigen og under den efterfølgende Fortsættelseskrigen 1941-1944.

Følgende artikel er kun et lille spadestik ned i historien om Finlandsindsamlingen. Der fortælles ikke om de danskere, der drog til Finland som frivillige.

Folkelig indsamling

Indsamlingerne foregik både igennem pressen, foreninger og privat personer. Allerede i starten af december var der sat indsamlinger i gang, det var bl.a. husmoderforeningerne, som indsamlede tøj, der skulle sendes til Finland. Da husmoderforeningen i Kolding den 18. december gjorde tøjindsamlingen op, var der indsamlet 615 kg. tøj, som var pakket i kasser og klar til afsendelse.(1) Der gik dog ikke længe inden tøj kilo tallet var oppe på flere tons, hvilket kun var fra Kolding.(2)(3)

Et mere specielt eksempel på en privat person som gav en donation til indsamlingen var den 35årig styrmand J. Olsen, der forærede to løver til Finlandsindsamlingen. Løverne havde indtil da boet på gården Endelave ved mundingen i Horsens Fjord, hvor Olsen ville oprette en løvefarm, projektet havde dog mødt modstand hos både lokale og myndigheder, hvorfor Olsen valgte at droppe ideen. I starten af januar 1940 meldte Olsen til pressen, at hans hensigt var at løverne skulle på auktion og beløbet, som de ville indbringe, skulle tilfalde Finlands-indsamlingen. Det er uvist om løverne blev solgt.(4)

Som en anden hjælpe foranstaltning var at hjælpe Finnebørn, her var også husmoderforeningerne særligt aktive. For Koldings vedkommende kunne foreningen den 3. januar 1940 meddelte, at 62 hjem i Kolding og i Lunderskov 20, var rede til at tage sig af en finsk pige eller dreng.(5) Mere om Finnebørnene længere nede.

Hjælpeviljen er altså stor, men skulle det ikke blive nødvendigt at sende de finske børn til Danmark, hvad man jo alligevel må håbe, så er der dog stadigvæk brug for de hjælpende kræfter: Finnerne trænger meget hårdt til varmt undertøj. Vi går selv herhjemme og fryser, så snart termometret viser en halv snes grader, men deroppe må soldaterne og lottaterne øve deres gerning i sædvanligvis omkring 30 graders frost.

Fru driftbestyrer Eriksen, formand for Kolding og omegnens Husmoderforening, 3. januar 1940

Det var ikke kun husmødre, men det brede foreningsliv der støttede Finlandsindsamlingen. Der er eksempler på sportsklubber som har spillet kampe, hvor entreindtægterne er gået til indsamlingen.(6) Blandt de politiske foreninger var både socialdemokratiet og venstre særligt aktive, hvilke også afsejler sig i både den socialdemokratiske og liberale presse.

For at organisere indsamlingen bedre, dannede Foreningen Norden og Røde Kors i januar 1940 Centralkomitéen for Finlandshjælpen, som fik hovedsæde i København. Komiteen oprettede 99 lokalkomiteer rundt om i hele landet.

Kommunisterne

Den kommunistiske bevægelse og medlemmer af DKP, som under vinterkrigen støttede op om Rusland imod Finland, blev mødt med stor modstand. Flere gange blev møder saboteret, og de fremmødte begyndte på spontane indsamlinger til fordel for Finland. Det skete den 6. februar 1940 på Hansens Hotel i Vejen, hvor DKPs folketingsmedlem Alfred Jensen var mødt op for at holde tale.

Selv om det var kommunisterne der arrangerede mødet i Vejen, så begyndte forsamlingen en spontan indsamling til fordel for Finlands-indsamlingen, hvilket ifølge socialdemokratiske presse, fik Alfred Jensen til at fremstøde det ville være en betydningsløs indsamling, da den højst kunne indbringe 10 kr., der blev dog blandt forsamlingsdeltagere indsamlet 48 kr.(7)

Et andet eksempel hvor kommunisterne mærkede modstand, var under i januar 1940 en velbesøgt generalforsamling i Arbejdsmændenes fagforening i Fredericia, hvor der blev vedtaget en resolution med sympati for Finland og fordømmelse af de hjemlige kommunisters “propaganda imod Finland”. Under forsamlingen protesterede 4-5 kommunister imod resolutionen, heriblandt byrådsmedlemmet Nicolaj Jensen, som repræsentrede DKP i Fredericia byråd. (8)

Finnebørnene

Mange danske hjem var i 1939-1940 klar til at tage imod de såkaldte Finnebørn(5), der kom dog under vinterkrigen ”kun” omkring 120 børn til Danmark, hvorfor alle ansøgere derfor ikke kunne få et barn. Efter juni 1941 hvor fortsættelseskrigen begyndte, kom der angiveligt op imod 4.000 Finnebørn til Danmark, til sammenligning anslås det Sverige tog imod omkring 65.000 børn.(9)

Navne og det præcise antal i Danmark kendes ikke, fordi arkivet på Finlandshjælpens kontor i København blev brændt. Fortsættelseskrigen varede frem til september 1944, hvor Finland sluttede fred med Rusland, Finland betingede sig til, ifølge fredsaftelen, at internere og udvise de tyske tropper i landet. Tyskerne trængte derefter tilbage til Norge efter den brændte jord taktik, hvor man ødelagte alt på tilbagetrækningen. Finnebørnene var derefter blandt tysker fjendernes børn og bekymringen gik på om de ville blive interneret, for at forhindre der skulle ske børnene noget, blev arkivet for Finlandshjælpen derfor brændt af. (9)

Det er anslået at omkring 350 Finnebørn fik lov at blive i Danmark, nogle efter en længere proces. De sidste organiserede hjemsendelser af Finnebørn skete i 1947. (9)

Kildehenvisninger:
1. 18. december 1939, Masser af godt tøj til finnerne, Kolding Folkeblad
2. 22. december 1939, 3 tons tøj til finnerne, Kolding Folkeblad
3. 11. januar 1940, 4 tons tøj afsendes i næste uge til Finland, Kolding Folkeblad
4. 6. januar 1940, Løver til Finlands indsamlingen, Kolding Socialdemokrati
5. 3. januar 1940, Hvem vil være ”Strikke-Lotta”?, Kolding Folkeblad
6. 29. december 1939, K.I.F. og K.B. kæmper til fordel for Finland, Kolding Folkeblad
7. 7. februar 1940, Finlands-indsamling på kommunist møde, Kolding Socialdemokrat
8. 22. januar 1940, Fredericia arbejdere viser sympati for Finland, Kolding Socialdemokrat
9. De tre krige, historie, af Foreningen Suomalaislapset Tanskassa Yhdistys – Finnebørn i Danmark, se link, set februar 2020Udarbejdet af krigendagfordag.dk (C) 4. februar 2020