Forklaring – Interneringen af dansk politi 1944

Interneringen af dansk politi, omhandler en arrestationsaktion som 19. September 1944 indledtes af den tyske værnemagt, imod det danske politi og grænsegendarmeri (Toldvæsnet). Tyskerne frygtede og mistænkte det danske politi for at samarbejde med eller yde støtte til den danske modstandsbevægelse.

Efter aktionen blev 1.981 internerede politibetjente (primært københavnere) deporteret til tyske kz-lejr, særligt til lejren Buchenwald i Nordtyskland. Andre politibetjent og grænsegendarmeriet, blev indsat i Frøslevlejren, inden mange af dem os blev sendt til tyske kz-lejr.


Litteraturhenvisninger:

  • 19. september da politiet blev taget, af Frank Bøgh (2018), Forlaget People’s Press
  • Fange i Frøslevlejren 1944-45, red. Jørgen Mågaard (1974), Nationalmuseet

Udarbejdet af krigendagfordag.dk (c) januar 2021