Forklaring – Nasjonal Samling

Nasjonal Samling (forkortet NS; dansk: National Samling) var et norsk politisk parti som blev stiftet i maj 1933. Partiet orienterede sig politisk imod nationalsocialisme og fascisme. Gennem hele partiets levetid var dets eneste formand Vidkun Quisling.

Ved invasionen og besættelsen af Norge i april-maj 1940, samarbejdede NS med den tyske værnemagt og besættelsestropper. Sandsynligvis på grund af samarbejdet, lod de tyske myndigheder NS partiet danne regering i 1942.

NS blev tvangsopløst i maj 1945, som følge af afslutningen på 2. verdenskrig. Den norske eksil regering i London, havde allerede i december 1944 kriminaliserede medlemskab af NS med tilbagevirkende kraft.

Se også:


Udarbejdet af krigendagfordag.dk (c) februar 2021