Forklaring – Nymindegablejren

Nymindegablejren, var under anden verdenskrig en tysk militærlejr og kasserne, beliggende ved Nymindegab i det nuværende Varde Kommune, tæt ved vestkysten. Lejrens formål for det tyske militær var beskyttelse af kystlinjen og forsvarsværket Atlantervolden, samt indkvartering af tyske værnepligte og uddannelse af nyt tysk militær personale.

Kort efter den tyske militære besættelse af Danmark i april 1940, overtog eller beslaglagde det tyske militær et område i Nymindegab, hvor opførelsen af Nymindegablejren begyndte, angiveligt skulle tysk militær allerede ved besættelsen have været interesseret i området til militært brug, før besættelsen var lejrområdet ejet af Nymindegab Kro og blev primært benyttet til landbrugsjord.

Oprindelig skulle Nymindegablejren fra tysk militærs side have været tiltænkt kystforsvaret og en kasserne tilbrug for tysk luftværns artilleri, i første omgang opførtes der en række barakker og i 1941 blev en kasserne opført, hele lejren var bygget til at huse op til 30.000 tyske soldater, siden er lejren flere gange udviddet, bl.a. fik tysk militær bygget en jernbanelinje til lejren fra Vandel.

Til opførelsen af Nymindegablejren hyres der en større arbejdsstyrke af især danske jord- og betonarbjedere, som stod for byggeriet samt udviddelser i lejren, af disse arbejdere har nogle angiveligt haft kontakt til den danske modstandsbevægelse, efter krigen kom det frem at modstandsbevægelsen havde modtaget flere detajlerede kort over lejren.

Efter befrielsen i maj 1945 blev Nymindegablejren overtaget af først den danske modstandsbevægelse, som drev flygtningelejre her frem til september 1946, lejren har også huset mineryddere, som skulle rydde efterladte tyske miner på vestkysten. Efter modstandsfolk og flygtninge var rejst væk fra lejren, blev området overtaget af forsvarsministeriet, som benyttede det til forskellige militære formål.

Nymindegablejrens bakker overtages efterfølgende i 1949 af det nyoprettede hjemmeværnet, som bl.a. oprettede en skole for hjemmeværnet i lejrens kasserne, senere i 1970 overtog hjemmeværnet hele lejren og dens område.

Litteratur og kildehenvisninger

  • Ånden fra Nymindegab, podcast udgivet januar 2022, del af podcastserien Hvornår var det?, produceret af Varde Bibliotekerne