Forklaring – Wilhelm Miklas

Wilhelm Miklas (1872-1956) var en østrigsk politiker, som var østrigsk præsident fra 1928 og til Tysklands overtagelse af Østrig i marts 1938, kendt som Anschluss. Trods modstand mod den nazistiske overtagelse af Østrig, trådte han selv tilbage, og udpegede Arthur Seyss-Inquart som ny østrigsk kansler. 

Miklas var først politiker for det kristne socialdemokratisk parti, efter 1934 for partiet Fædrelands Fronten. Efter krigen afviste Miklas at genopstille som præsident, til fordel for Karl Renner.

Udarbejdet af krigendagfordag.dk (c) december 2020