Forklaring – Kommunisme

Kommunisme er en politiske bevægelse, med rødder tilbage til 1840erne, hvis formål er at skabe et klasseløst samfund ved at omstyrte de kapitalistiske/imperialistiske lande og systemer, hvilket ifølge kommunister vil ske ved en omvæltende revolution og organisering af arbejderklassen.

Kommunister tror på, at efter en revolution, vil kommunisterne i første omgang indføre proletariatets diktatur, som skal skabe et socialistisk samfund, derpå skal staten langsomt forsvinde og folket vil derfor gå over i virkelige fællesskaber.

Bredt arbejder den kommunistiske bevægelse, for at opnå et samfund, som er i overensstemmelse med teoretikerne Marx, Engel og Lenin fremsatte teorier. I tiden omkring og efter anden verdenskrig, var den førende skikkelse indenfor den kommunistiske bevægelse, den sovjetiske statsleder Josef Stalin. Som følge af krigen i Østeuropa, opstod der en række lande, som i tæt tilknytning til Sovjetunionen, påbegyndte at opbygge deres samfund ud fra socialistisk og kommunistisk inspirerede teorier, f.eks. Østtyskland og Jugoslavien.

Efter at Tyskland i 1941 invaderede Sovjetunionen, påvirkede det Danmark ved at den tyske værnemagt, krævede et antal danske kommunister interneret, af frygt for de skulle gøre modstand imod tyskerne – de danske myndigheder gik ind på dette krav, hvorefter det danske politi internerede en stor gruppe kommunister i Horserødlejren på Sjælland. De kommunister, som undslap politiets arrestationer, blev for manges vedkommende en meget aktiv del af den illegale danske modstandsbevægelse.


Udarbejdet af krigen dag for dag.dk (c) februar 2021